Babanın duası Peygamberin duası gibi mi?

Tarih: 24.05.2023 - 07:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- "Babanın çocuklarına yaptığı dua, Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir." diye bir hadis duydum, doğru mu?
- Eğer doğruysa annenin duası neden hadiste yok?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis-i şerif şöyledir:

Babanın, evladına karşı duası, Peygamberlerin ümmetine olan duası gibidir.” (Suyuti, el-Camiü’s-sağir, no: 4199)

Bu hadis rivayetinin sahih olmadığı bildirilmiştir. (Münavi, Feyzü’l-kadir, no: 4199)

İyi amellere teşvik kötü amellerden sakındırma konusunda zayıf hadislerle amel edilebileceğini belirtelim.

Annenin duası babanınkinden daha tesirlidir. Bu yüzden hadis-i şerifte zikredilme ihtiyacı hissedilmemiştir. Zira anne hakkı baba hakkından önce gelir. Demek ki, annenin duası babanınkinden daha çok kabule şayan görüldüğü için ondan söz etmeye gerek görülmemiştir.

Kul hakları içinde en mühim olanı ana-baba hakkıdır.

Cenab-ı Hak, kendi haklarından sonra anne-babaya iyi ve güzel davranmayı ilk sırada zikrederek şöyle emreder:

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın...” (Nisa, 4/36)

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik! Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:) «Önce bana, sonra da ana-babana şükret!» diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” (Lokman, 31/14)

Cenab-ı Hak, kendi rızasını ana-babanın rızasına bağlamıştır. Bu hakikati Resulullah (asm) Efendimiz şöyle haber verirler:

“Allah Teala’nın rızası, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teala’nın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celbedilir.” (Tirmizî, Birr, 3)

Hz. Peygamberin (asm) şu duası bir mümin için ne büyük bir müjdedir:

“Ana-babasına iyilik edene ne mutlu! Allah Teala onun ömrünü ziyadeleştirsin!” (Heysemî, Mecmeu’z-zevaid, 8/137)

Çocuklar, ana-babalarına karşı hürmet, itaat ve gerekli hizmetlerle mükelleftirler. Eğer farklı yerlerde ya da muhtelif şehirlerde yaşıyorlarsa, ana-babalarını ziyaret edip gönüllerini almalı, dualarını istemelidirler. Onlara hizmet etmek, güzel söz söyleyip ikramda bulunmak, bilhassa yaşlandıkları zaman evlâtların en büyük vefa borcudur.

Yüce Rabbimiz, onlara karşı en ufak bir memnuniyetsizlik göstermeye bile müsaade etmemiştir. Kuran-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:

“Rabbin, yalnız kendisine ibadet etmenizi ve ana-babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı öf bile deme, onları azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle. Onlara rahmet ve tevazu kanatlarını ger ve 'Rabbim! Onlar beni küçükken (merhametle) yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle.' de!” (İsra, 17/23-24)

İlave bilgi için tıklayınız:

Üç kişinin; "babanın, misafirin, mazlumun" duasının mutlaka kabul ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun