Ay'a bakılarak yapılan dualar kabul mü olur?

Tarih: 29.11.2022 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eski zamanlardan beri Ay'a bakılarak yapılan dualar kabul olunur diyorlar. Ay'a bakılarak ya da gökyüzüne bakılarak yapılan dualar kabul olunur mu?
- Hatta yeni Ay çıkınca yapılan dualar kabul olur diyorlar doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda merfu ve mevkuf olarak rivayetler söz konusudur. Fakat bunların özellikle merfu olan rivayetlerin hepsinin zayıf olduğu bildirilmiştir.

Örneğin bu konuda en iyi rivayet kabul edilen şu duadır:

Hz. Peygamber (asm) hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi:

اللّهمَّ أهِلَّهُ عليْنا بالأمْن والإيمان وَالسَّلامَةِ وَالإسلامِ، ربِّي وربُّكَ اللهُ

Allahümme ehillhü aleyna bi-l’emni ve’l-îmâni ve’s-selameti ve’l-islami Rabbî ve Rabbükallah.

(Allah’ım!) bu hilali bize emniyet/güven, iman, selamet ve İslam’ın kuvvetlenmesine vesile kıl. (Ey Hilal!) Benim de senin de Rabbin Allah’tır. (bk. Tirmizi, Daavat, 51; İbn Hanbel, 1/162; Hakim, 4/317)

Fakat bu rivayet dahi, âlimler tarafından münker / zayıf olarak değerlendirilmiştir. Ravilerden Süleyman b. Süfyan’ın yaramaz biri olduğu bildirilmiştir. Hadis otoritelerinden Akilî, İbn Main, Ebu Hatim ve benzeri muhaddisler, bu ravi sebebiyle bu rivayeti zayıf kabul etmişlerdir. (bk. Süleyman b. Nasır el-Ulvan, Derecetu’l-ahadisi’l-varideti fiddufai inde rüyetil hilal, ilgili yer)

Bununla beraber, bu hadisi sahih kabul eden âlimler de vardır. Nitekim bu hadisi rivayet edenlerden biri olan Tirmizi bunun için “Hasen ve garip” demiştir. (bk. Tirmizi, a.y.)

Keza Hakim de bu hadisi zikretmiş, fakat Zehebi sükut etmekle geçirmiştir. (bk. Telhis, 7767)

Özetle, eskiden beri âlimler hilali gördüklerinde dua etmişler ve dua etmekte herhangi bir sakınca da yoktur.

Hadis zayıf da olsa manasında İslam’ın ruhuna aykırı bir şey yoktur.

Nitekim âlimler, hilal görülünce Resul-i Ekrem’in (asm) belirttiği gibi tekbir aldıktan sonra bu duayı okumanın müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun