Arkeolog olmak ve bu gerekçeyle mezar açıp inceleme yapmak haram mı?

Tarih: 29.05.2014 - 16:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer caiz değilse, caiz olması için hangi kurallara uymam gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arkeoloji sözlükte; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. Türkçeye yanlış bir şekilde "kazıbilim" olarak çevrilmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir.

Arkeoloji, asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceler, şeklinde tarif edilmektedir. Bu yönden bakılınca arkeoloji ilmi ile uğraşmak, arkeolog olmak dinen caizdir. Ancak arkeoloji çalışmalarında mezarların kazılması, açılması ve bu meyanda ölülerin kemikleri veya cesetleri ile ilgilenme meselesine gelince, burada farklı bir durum ortaya çıkmaktadır.

Bu konudaki görüşümüz şöyledir: İslam inancına göre, insanın dirisi saygıya layık olduğu gibi, ölüsü de saygıya layıktır. Bu sebeple kabirlerin üzerleri örtüldükten sonra, zaruri bir sebep ve yetkili makamların izni olmadıkça açılması caiz değildir.

Bu konuda ölünün Müslüman veya başka bir dinden olması bu hükmü değiştirmez. Bu sebeple arkeologların sırf kültürel vb araştırma için mezarları açma hakkı bulunmamaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun