Araf suresi 13. ayette Allah İblis'e, in oradan, diyor. Şeytan nerde duruyordu ki veya Allah'tan daha yüksek bir yerde mi duruyordu ki böyle bir sentaks veya telaffuz oluştu?

Tarih: 03.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada söz konusu olan "iniş" yüksek bir yerden iniş olduğunda şüphe yoktur. Mekândan münezzeh olan Allah ile bir kıyaslamanın olamayacağında da şüphe yoktur.

Bu iniş Ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, cennetten iniştir. Nitekim, Bakara suresinin 38. ayetinde de Adem, Havva ve İblise hitaben yine aynı ifade -çoğul kipiyle- kullanılmış ve “Hepiniz oradan inin” denilmiştir. Bu ayette de cennetten iniş söz konusudur.

Diğer bir kısım alimlere göre, İblis’in inişinden maksat daha önce meleklerle birlikte bulunduğu melekut/yüksek bir yer olan  mele-i ala  makamından iniştir. Mutezile alimlerine göre ise, İblis'in semadan inmesi söz konusudur. (bk. Taberî, Razî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne düşman olarak inmesi, ne demektir? Birbirinize düşman olarak inin, ifadesinde geçen düşmanlar kimdir?

Allah için bir değişiklik, zaman ve mekan söz konusu olmaz mı?

Allah'ın sonsuzluğu anlaşılabilir mi?

Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir?

Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeh olması ne demektir?

Allah, kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun