Allah'ı sevmeli mi yoksa ondan korkmalı mı?

Allah'ı sevmeli mi yoksa ondan korkmalı mı?
Tarih: 15.10.2006 - 11:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah sevgi midir yoksa korku mudur? - İslam'da neden hep bazı imamlar Allah korkusunu insanlara aşılıyorlar? - Kur'an neden sevgi yoğunluklu bir kitap değildir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dininde Allah sevgisiyle Allah korkusu orantılıdır.

Allah'ın azabından korkan bir mü'min onun merhametine sığınır. Tıpkı annesinin tokadından korkup onun şefkatli sinesine sığınan çocuk gibi. Allah Kur'an'da bazı konularda azab edeceğini ifade ediyor. Bu onların yüksek mertebeler kazanıp cennete girmesi ve bu korkuyla yasak fiilleri işlemekten sakınması içindir. Tıpkı bir babanın ders çalışmayan çocuğunu onun faydası ve geleceği için uygun ortamı hazırlaması ve çocuğun yetişme döneminde oyunlara dalıp gelecekte perişan olmaması için azarlaması ve korkutması gibi...

Kaldı ki bu azab ayetlerinden sonra kullarının ümitsizliğe kapılmaması için kendisinin son derece affedici ve merhametli olduğunu, tövbe edip halini düzeltenlerin bu tehditten müstesna olduğunu belirtmektedir.

Bu konuyla ilgili bazı ayetler:

"Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tövbe (nasib edip tövbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."(Ahzab, 33/24)

"Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandıracak; mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tövbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. "(Ahzab, 33/73)

"Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz, fakat kalplerinizle kasdettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah çok affedicidir, cezayı çabuklaştırmaz (tövbe için fırsat tanır). " (Bakara, 2/225)

"Onlar bu lânetin içinde ebedî kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek, ne de yüzlerine bakılacaktır. Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler, bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur)". (Âl-i imran, 3/88-89)

"Kıyamette, o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedî kalır. Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur)." (Furkan, 25/69-70)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Allah'ın Kullarına Merhameti

- “Havf ve reca (korku ve ümit) arasında olmak” ne demektir?

- Allah korkusu ve Allah sevgisi nedir; nasıl anlaşılmalıdır ve nasıl kazanılır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun