"Allah’ı Rab, beni de Peygamber bilene, cehennem haram olur." anlamına gelen bir hadis var mıdır?

Tarih: 27.10.2011 - 13:49 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Kim ‘Allah’ı rab, İslam’ı din, Muhammed’i peygamber olarak kabul ettim.’ derse, cennet ona vacip olur/cennete girmeyi hak eder.” (Hâkim, 1/518)

anlamında hadis vardır. Zehebî bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir(bk. age.)

Bu hadisin manası şu olabilir:

İman esaslarına iman eden ve gereğini amelle yerine getirenler cenneti hak eder. Söz konusu hususları kabul etmek imanın gereği olduğu gibi, bunlara uygun amel  etmek de bu imanın samimiyetinin göstergesi olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, “Allah’ı rab” olarak kabul etmek... Yani, Allah’ın insanı terbiye etmeye yönelik bütün emir ve yasaklarına can-u gönülden taraftar olmak, gücü yettiği nispette onlara riayet etmek, başına gelen sıkıntıları da “ilahî terbiye” çerçevesinde görüp rıza göstermek gibi çok ince ve geniş bir iman-İslam şuur aktivitesine sahip olmak demektir.

Keza, Hz. Muhammed (asm)’e ve İslam dinine razı olmak demek, kitap ve sünnete iman etmek ve onları hayatına tatbik etmek anlamına gelir. Yoksa sadece onları diliyle söylemek yeterli olmaz. Nitekim imanın tarifi: “dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve (tamamlayıcı bir parça olarak da) organlarıyla amel etmek” şeklinde yapılmıştır. Hayatı boyunca, emir ve yasakları çiğneyip vicdanı hiç sızlamamış olan bir kimsenin içinde iman ne kadar barınabilir?

Bu gibi hadislerin çok derin ve kapsamlı genişliği olmakla beraber, dış görünüşü itibariyle kolaylığı ifade eden bir üslup ihtiva etmeleri, insanları ümitsizlikten kurtarma adına kullanılan bir irşat üslubudur. Nitekim, “Kim halis olarak -la ilahe illallah-” derse cennete girer.” şeklinde sahih hadisler de vardır. İşte bu işin halis ve samimi olduğunu gösteren bu imanının gereği olan ameldir.

Bir şey daha var, o da şudur: bir kimse iman esaslarına samimi olarak iman ettiği hâlde, herhangi bir amel yapmaya fırsat bulmadan ölürse, o da cennete girecektir. Nitekim bazı sahabiler iman ettikten sonra bir tek farz namazı kılmadan savaşa katılıp şehit olmuşlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

“La ilahe illallah diyeni cehennem ateşi yakmaz” hadisi hakkında bilgi..

Okunan dualara yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? O duayı her okuyan ve o ibadeti yapan herkes o sevabı ve mükafatı alabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun