Allah, kurban kanı ile evlerin kapısını işaretle, demiş mi?

Tarih: 31.08.2017 - 00:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Musa’ya Cenabı Hak, kurban kesip kanı ile evlerinin kapısını işaretlesin diye emretmiş mi?
- Sonra Azrail onların evi hariç her eve uğrayıp yeni doğan çocukların canını almış?
- Cenabı Hakk neden böyle bir şey emretmiştir?
- Bu bilgi nerde geçiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde halinde izah etmeye çalışacağız:

1) Sorudaki olayla ilgili bilgi İsrailiyattır / Yahudi kaynaklıdır. Bunun ne kadarının doğu olup olmadığını bilemiyoruz.

2) Bu bilgi Tevrat’ın ÇIKIŞ kitabının 12. Bölümünde yer almaktadır. Çıkış konusu, diğer birçok konu gibi, Kitab-ı Mukaddeste yer almasına rağmen “Allah’tan gelen bir vahiy” olmadığını Museviler de kabul ediyor.

3) Çıkış kitabı, Yahudilerin Mısır’dan çıkmalarından sonra yazılmış ve İsrailoğulları tarihinde bir dönüm noktasını teşkil eden bu tarihi ÇIKIŞ olayı, döneminde yaşanan bazı hadiselere değinildiği gibi, Hz. Musa’nın Allah’tan aldığı bazı emirlere de yer verilmiştir. Ancak bu olayları yazanların konulara ne kadar vakıf olduklarını, doğruları ne kadar koruduklarını tespit etmek çok zordur.

4) Nakledilen tarihi olayların pek çoğunda eksiklik-fazlalık olduğu gibi, konumuzla ilgili bilgilerde de bu kural geçerlidir. Özellikle “Mısırlıların belli bir gecede doğan tüm insan ve hayvanların Allah tarafından öldürülmesine” dair bilginin veriliş tarzında, “zalim Firavun’un ve halkının korkunç bir şekilde cezalandırıldığının” temasının abartılı bir şekilde işlendiğini hissetmek mümkündür.

5) Burada Allah’ın daha önce bazı kavimleri helak ettiği gibi Firavun taraftarı Mısır halkını da denizde boğdurarak cezalandırdığı bilinmektedir. O gece de bir nevi ceza uygulanmış olabilir.

6) Bu konunun özü ve özeti şudur:

Eğer Allah, soruda geçtiği ve Tevrat’ta zikredildiği gibi, öyle bir muamelede bulunmuşsa, bunun ilahi adaletin bir tezahürü olduğunu kabul etmek, bir ism-i celili Hak olan Allah’ın asla haksızlık etmeyeceğini kabul etmek imanın gereğidir.

Biz bunun hikmetini bilelim, bilmeyelim, Allah’ın yaptığı bütün işlerde büyük bir hikmet, parlak bir adalet ve güzel bir nakş-ı rububiyet vardır.

7) Bununla beraber tekrar edelim ki, bu bilgi Tevrat kaynaklı İsrailî bir bilgidir. Hepsinin doğru olma ihtimali, doğru olmama ihtimalinden daha kuvvetli değildir.

İlgili bilgi kaynağı aşağıda verilmiştir:

Fısıh Bayramı

BÖLÜM 12                           

Çık.12: 1-2 RAB Mısır'da Musa'yla Harun'a, "Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak." dedi.

Çık.12: 3 "Bütün İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. (Not: İbranice'den "Kuzu" olarak çevrilen sözcük "Oğlak" anlamına da gelir.)

Çık.12: 4 Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek.

Çık.12: 5 Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı.

Çık.12: 6 Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak.

Çık.12: 7 Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler.

Çık.12: 8 O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir.

Çık.12: 9 Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz.

Çık.12: 10 Sabaha kadar bitirmelisiniz. Artakalan olursa, sabah ateşte yakacaksınız.

Çık.12: 11 Eti şöyle yemelisiniz: Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu RAB'bin Fısıh kurbanıdır.

Çık.12: 12 "O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim.

Çık.12: 13 Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. (Not: "Geçmek": Bu geçiş olayı Fısıh Bayramı olarak kutlanmaktadır. Fısıh sözcüğü "Geçmek" anlamına gelir.)

Çık.12: 14 Bu gün sizin için anma günü olacak. Bu günü RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız."

Mayasız Ekmek Bayramı (Lev.23:4-8; Say.28:16-25; Yas.16:1-8)

Çık.12: 15 "Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu yedi gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail'den atılacaktır.

Çık.12: 16 Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak.

Çık.12: 17 Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bugünü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız.

Çık.12: 18 Birinci ayın on dördüncü gününün akşamından yirmi birinci gününün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz.

Çık.12: 19 Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır.

Çık.12: 20 Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz."

İlk Fısıh Bayramı

Çık.12: 21 Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: "Hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip Fısıh kurbanı olarak boğazlayın.

Çık.12: 22 Bir demet mercan köşk otu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın.

Çık.12: 23 RAB Mısırlılar'ı öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek.

Çık.12: 24 "Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız.

Çık.12: 25 RAB'bin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız.

Çık.12: 26 Çocuklarınız size, 'Bu törenin anlamı nedir?' diye sorduklarında,

Çık.12: 27 'Bu RAB'bin Fısıh kurbanıdır' diyeceksiniz, 'Çünkü RAB Mısırlılar'ı öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı.'" İsrailliler eğilip tapındılar.

Çık.12: 28 Sonra gidip RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar.

Çık.12: 29 Gece yarısı RAB tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.

Çık.12: 30 O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun