Allah korkusundan ağlayan cehenneme girmez mi?

Allah korkusundan ağlayan cehenneme girmez mi?
Tarih: 16.01.2023 - 10:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sağılan sütün memeye geri dönememesi gibi, Allah korkusundan ağlayan kişinin de cehenneme girmeyeceği şeklinde bir hadis varmış, doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadislerden biri şöyledir:

“Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Cihad tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez.” (Tirmizî, Fezâilu’l-cihâd 8; Zühd 9)

Bu hadis-i şerif, Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökmenin, kula sağladığı mutlu sonucu çok açık şekilde ve pek çarpıcı bir misalle ortaya koymaktadır. Zira herhangi bir hayvanın memesinden sağılmış olan sütün, tekrar o memeye girmesinin mümkün olmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Hz. Peygamber (asm) Efendimiz de Allah için göz yaşı döken kimsenin cehenneme girmesini, böylesine mümkün olmayan bir olaya bağlı kılmaktadır.

Bu tür ifadelere, olmayacak olana havale etmeye “muhale talik” denilir. Kuran-ı Kerim’de bunun örneği bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz, ayetlerini yalanlayıp onlara karşı kibirlenenlere gök kapılarının açılmayacağını ve onların, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. (bk. Araf, 7/40)

Herhangi bir amel sahibinin cehenneme girme ihtimalinin, sütün çıktığı memeye geri dönmesi ile ölçülmesi hiç şüphesiz o ameli işleyenlere tam bir güven verir. O konuda en büyük teşviki oluşturur. Peygamber Efendimiz (asm) işte böylesi bir ameli, Allah korkusuyla gözyaşı dökmek olarak tespit ve ilan etmiştir.

Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz buna bağlı olarak, Allah yolunda cihad edenlerin çıkardığı toz ile cehennem dumanının bir araya gelmeyeceğini de müjdelemiştir.

Hadisimizin Nesai’deki rivayetlerinde cihad tozu ile cehennem dumanının, bir Müslümanın “burun deliklerinde”, “karın boşluğunda” veya “yüzünde” asla bir araya gelmeyeceği ifade buyurulmaktadır.

Bütün bunlardan maksat, Allah yolunda cihad edenlerin cehenneme girmeyeceklerini kesin bir şekilde açıklamaktır.

Dolayısıyla Allah yolunda cihad eden ile Allah korkusundan gözyaşı döken kimselerin müşterek özelliği “cehennemden uzak olmaktır.”

Özellikle Nesai’deki rivayetlerin devamında aşırı cimrilik ile imanın bir kişinin kalbinde birleşemeyeceğine de dikkat çekilmektedir. Nitekim Allah Teâlâ, “Kim nefsinin cimriliğinden korunmuş ise, işte o tür insanlar kurtulmuşlardır” (Haşr, 59/9) buyurmaktadır.

Buna göre:

- Allah korkusundan dolayı ağlamak, cehennemden uzak kalmayı sağlar.

- Allah korkusuyla ağlamak, Allah yolunda cihad etmek gibi yüksek değerde bir ameldir.

- Cihad tozu ve cehennem dumanı bir Müslümanın şahsında asla bir araya gelmez. (Riyazü's-Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun