Allah kısasa neden izin verdi?

Tarih: 10.05.2024 - 11:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hristiyanın bana sorduğu soru ne demem lazım?
- Hristiyan biri ile konuşurken bana bir soru sordu. "Bir İnsan benim kardeşimi öldürürse ona ne yapabilirim İslama göre? " dedi. Ben de birisi sebepsiz kasten öldürüldüğünde onun aile bireylerinin öldüren kişiyi öldürme hakları olduğunu söyledim ya da onu af edebileceklerini söyledim, o da bana bunun intikam olduğunu söyledi, Allah’ın böyle bir şeye neden izin verdiğini söyledi bunun şeytanın bir özelliği olduğunu söyledi.
- Ona bunun intikam olmadığını anlatamadım bana neden olduğunu soruyor böyle ne demeliyim ona?
- Hristiyanlıkta aile bireyini öldüren birisine dua edilirmiş ve bir şey yapılmazmış diyor kararı onlar vermezmiş diyor. Ona bunu Allah’ın kararı olduğunu söylesem de anlamıyor ne demem lazım? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, kasten ve bilerek haksız yere bir cana kıymak en büyük günahlardan biridir. Böyle bir hatadan uzak durmanın en önemli bir yolu, öldürenin aynı cezayı almasıdır, kendisinin de canına kıyılmasıdır.

Bu nedenle, İslam hukukunda, sebepsiz yere bir insanı öldüren kimsenin cezası “kısas” denilen karşı ölüm mekanizmasıdır. Fakat kısas cezası öldürülenin yakınları da olsa fert olarak insanlara bırakılmamıştır. Çünkü böyle önemli bir cezanın fertlere bırakılması, garazların, yalanların, iftiraların önünü açan ve anarşi doğuran -kan davası gibi- fitne ortamlarına sebebiyet verebilir. (bk. el-Mevsuatu’l-fıkhıyetu’l-küveytiyye, 17/144)

Böyle bir cezanın varlığı bile, cana kıymaya engel olacağı için, hem öldürülecek kişi öldürülmekten kurtulacak hem de öldürmek isteyen kişi öldürmek ve ölmekten kurtulacaktır.

İşte, kısasın varlığı iki canın da hayatta kalmasına vesile olacaktır.

Demek ki, kısanın varlığında nice hayatlar vardır.

Ayrıca, bilerek haksız yere bir cana kıyan kişi, öldürülen kişinin varisleri tarafından kısas istenmesi durumunda, kısas edilir ise de varislerin diyet isteme veya tamamen affetme hakları da vardır.

Demek ki, hak ve adalet budur.

“Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın; çünkü o, yeterince yardıma mazhar olmuştur.” (İsra, 17/33)

mealindeki ayette kısasta israf edilmesi yasaklanmıştır.

Yani, başta saydığımız fitne-fesatla ilgili unsurların bulunmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu tür suiistimal başka şekilde de olabilir, fakat resmi mahkeme, imam kadı / devlet yetkilileri tarafından yapılmayanlarda kat be kat fazla olur.

Bu sebeple fıkıh alimlerinin ittifakıyla devlet başkanının veya onun yetkili kıldığı (resmi devlet yetkilileri) dışında fertlerin bunu uygulaması kesinlikle caiz değildir. (bk. a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 64
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun