Allah kendini görür mü?

Tarih: 18.08.2021 - 08:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, zat-ı akdesini elbette görüyor.

Cenab-ı Hak ezelde, kendi zatını, uluhiyyetine mahsus izzet ve azametini, cemal ve kemalini bizzat müşahede ediyordu. Kudsî zatını, uluhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu.

Allah’ın zatını kemali ile bilmek ancak ona mahsus olduğu gibi, kendisini kemaliyle müşahede, takdis ve tahmid etmek de yine ona mahsustur.

“Kenz-i mahfi idim” şeklindeki hadis-i kutside yer alan ifadeyi yorumlayan İbn Arabi ve Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri ise ayrıdır:

“Muhyiddin-i Arabî, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِى hadîs-i şerifinin beyanında: 'Mahlukatı yarattım ki, bana bir ayine olsun ve o ayinede cemalimi göreyim.' demiştir.” (bk. İşarat-ül İ'caz, s. 17)

Burada ifade edilen şey, “Zât-ı akdesini görmek” konusu değil, yüzlerce isim ve sıfatlarının varlık aynasına yansıyan tecellilerinin cemalini görmek manasına gelir. Yani, “Kadîr, Alîm, Hakîm, Halık, Musavvir, Müzeyyin” gibi isim ve sıfatlarının dış aynalar hükmünde olan varlıklardaki tezahürlerinin görülmesidir.

Demek ki, Allah Teala Hazretleri, Zat-ı akdesini gördüğü gibi isim ve sıfatlarının tecellilerini de görmek irade etmiş ve mahlukatı yaratmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun