Allah, kafirlerin küfür içerisinde yaşayacağını bildiği için kafir bir memlekette yarattığını söyleyebilir miyiz?

Tarih: 31.01.2007 - 13:07 | Güncelleme:

Soru Detayı
Cenab-ı Hak kafirlerin küfrünün; küfür ve inat üzerinde ısrar etmeleri sebebiyle geçmişteki ezeli taktirde sabit olmasından dolayı değişmeyeceğini söyleyebildiğimiz gibi; bu tavırları sebebiyle de kafir zümre, ya da kafir milletler içinde yaratıldıklarını (genellikle) da söyleyebilir miyiz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, kafirlerin kafir olacağını ezeli ilmi ile bildiği için onları kafir bir anne babadan veya kafir bir memlekette yaratmıştır, gibi bir hüküm çıkarılamaz. Nitekim onlar da İslamiyeti duymamışlarsa veya yanlış duymuşlarsa sorumlu olmazlar.

Allah her insanı bulunduğu şart ve ortamlara göre hesap çekecektir. Müslüman bir memlekette dünyaya gelen kişinin mesuliyeti ile gayri müslim bir memlekette dünyaya gelen birisinin mesuliyeti aynı olmayacaktır.

Kader ve adaletle ilgili meselelerin tetkikinde bu hakikatin gözden uzak tutulmaması gerekir. Her bir insanın, bu âlemde içinde, bulunduğu farklı hayat şartları, fert, aile ve akraba dairelerinde karşılaştığı ayrı ayrı meseleleri, maişet (geçim) noktasındaki değişik problemleri ve nihayet içinde bulunduğu memleketin kendisine has içtimaî yapısıyla ayrı bir dünyası vardır.

Hikmetlerini hakkıyla bilemediğimiz, fakat âdil olduğundan da şüphe etmediğimiz bu İlâhî taksimatın neticeleri ahirette, yüce adalet gününde sergilenecek;, Zilzâl Sûresi'nde de beyân buyurulduğu gibi zerre kadar hayır ve zerre kadar şerrin hesabı orada görülecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun