Allah, cinleri meleklerden daha hızlı olarak yaratmış olabilir mi?

Tarih: 10.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rahman 29’u anlayabiliyorum. Oradaki (kulle yevmin) kelimesi ‘’her an’’ olabilir. Çünkü ‘’her an’’ ifadesi ‘’her gün’’ü de kapsar. Lakin Mearic 4 de yer alan ‘’fi yevmin’’ kelimesini ‘’bir anda’’ olarak anlamak mantıklı gelmiyor. Çünkü ‘’bir anda’’ ifadesi ‘’bir günde’’ ifadesini kapsamaz. Bu sebepten meleklerin ışık hızından daha yavaş olduklarını düşünüyorum. Cinler ışık hızında olduklarından onların meleklerden daha hızlı olduklarını düşünüyorum.
- Cinlerin meleklerden daha hızlı hareket ettiğine inanmak yanlışsa bunu ayet-hadislerle ispatlayabilir misiniz?
- Cinlerin meleklerden daha hızlı olduklarını varsayalım. Allah (c.c.)’ın cinleri meleklerden daha hızlı yaratmış olmasının hikmetleri neler olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetin meali şöyle:

“Melekler ve Ruh, miktarı elli bin sene olan bir günde Onun huzuruna çıkarlar.” (Mearic, 70/4)

- Meallerin büyük çoğunluğunda “fi yevmin” kelimesi, “bir günde” şeklinde tercüme edilmiştir. Bunun “bir anda” tercüme eden bir meale rastlayamadık.

- Meleklerin ve ruhun Allah’a  yükselmesi, Onun için bir mekan olduğu anlamına gelmez. Çünkü yegane ezeli olan Allah için zaman, mekan ve cihetin olmadığı çok açık bir hakikattir.

Bu ayetin ifadesinden şunu anlamak gerekir:

“Allah’a yükselmek, Allah’ın bulunduğu maddi bir mekâna yükselmek demek değildir. Bilakis, “...Bütün işler yalnız O’na döner...” (Hud, 11/123) mealindeki ayetin ifadesinde geçtiği üzere, kâinatta mevcut olan her şeyin varlık menşei O’ndan geldiği gibi, her şeyin mahiyeti ve hakikati de O’na döner. Ancak O’na döndürmek, O’nun isim ve sıfatları ile irtibatını kurmakla faydalı bir ilim hâsıl olur. 

Sıkıntılı zamanlarda okunması müstehab olan “İnna lillahi.../ Biz Allah’tan geldik / mebde ve menşeimiz O’na aittir."

Ve içinde bulunduğumuz hayatın gemisinin en son demir atacağı iskele de “ilahî ilim, kudret, hikmet ve rahmetin CÛDÎ dağıdır”.

Hz. İbrahim de  “Ben Rabbime gidiyorum...” (Saffat, 37/99) derken, O’nun manevi huzurunu kastetmiştir. (krş. Razi, ilgili yer)

- Meleklerin ışık hızından daha fazla veya daha az hareket ettiğine dair bir ayet veya bir hadisin açık ifadesini hatırlamıyoruz.

Bu sebeple, soruda geçen “Cinlerin meleklerden daha hızlı hareket ettiğine inanmak yanlışsa bunu ayet-hadislerle ispatlayabilir misiniz?” şeklindeki sorunun fazla bir mantığı yoktur. Çünkü bu konu akıl ile değil, ancak sahih nakil ile tespit ve ispat edilebilir. Nakil olmadığına göre, soruda neye dayanarak bir hüküm verilebilir? Konunun anlaşılması için, söz konusu soruya şöyle bir soru ile cevap verilebilir:

“Cinlerin meleklerden daha hızlı hareket ettiğine inanmak (yanlışsa) doğruysa bunu ayet-hadislerle ispatlayabilir misiniz?”

Yani hadis ve ayetlerde açıkça geçmeyen bir şeyin tersi mi geçerlidir? Bu kural hangi nassa dayanıyor? Vesselam!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun