Kuran'ı melekler yazmış olamaz mı?

Tarih: 03.04.2020 - 12:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Kuran'da insanlar ve cinler Kuran’ı yazamaz buyruluyor, ama melekler yazamaz veya melekler bir benzerini getiremez demiyor?
- Buna göre Melekler Kuran’ı yazmış olamaz mı?
- Meleklerden kastım 4 büyük melek ve diğer bütün meleklerin hepsidir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Melekler de şüphesiz Kuran’ın bir benzerini getirmekten acizdir. Çünkü ayette yer alan, “Allah’tan başka bütün şahitlerinizi / herkesi çağırın bakalım bir surenin bir benzerini getirebilir misiniz?” (Bakara, 2/23) mealindeki “Allah’tan başka bütün şahitlerinizi / herkesi çağırın” ifadesinde melekler de dahildir.

- Ayetlerdeki meydan okuyuşta açıkça meleklerden söz edilmemesinin hikmeti, muarızlar tarafından böyle bir ithamın olmamasıdır. Onlar daha çok insanların ve şeytanların / cinlerin öğretmesinden dem vuruyorlardı. Hz. Peygamber (asm) için “mecnundur” derken cinlerin öğretmesini kastediyorlardı. 

- Eğer melekler bunu yazsaydı, bir beşer olan Hz. Muhammed’in (asm) onun kendisine gelen bir ilahi vahy olduğuna müsaade ederler miydi?

- Hem melekler ne diye böyle bir şey yapsınlar? 15 asırdan beridir Kur'an’ın dünyadaki yansımalarından hiçbirinde meleklere fayda sağlayan veya prim veren hiçbir tezahürü görülmemiştir.

- Kaldı ki Hz. Cebrail’in insan kılığında Hz. Muhammed’in (asm) meclisine geldiği en sağlam haber kaynaklarından öğreniyoruz. 

- Kaldı ki, Kur'an’ın birçok ayetinde Hz. Peygamber (asm) güzel ahlakıyla, güvenilir kişiliğiyle, Allah’ın emin bir elçisi olduğu vurgulanıyor. Eğer melekler yazsaydı, Hz. Peygamberi (asm) böyle överler midi? Bu akla ziyan bir şeydir.

- Kaldı ki, Kur'an’da meleklerin her zaman Allah’a itaat etmekte oldukları, asla ona karşı isyan içinde olmadıklarına vurgu yapılmıştır. Eğer böyle bir şey olsaydı, melekler -haşa- en sahtekâr, isyankâr ve yalancı duruma düşmezler miydi? O zaman insanlar “Bu ne perhiz bu ne turşu?” demezler miydi?

- Kaldı ki, bu hayal bir “ikân-ı zati”den kaynaklanan bir vehimdir. Şu anda Karadenizin pekmez olması ihtimali ne kadar değersiz ise, bu ihtimal de öyledir. Çünkü bir delilden kaynaklanmayan bir ihtimalin aklın nazarında beş para değeri yoktur. Vesselam.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun