Ahir zamanda daha gerçekleşmemiş ama gerçekleşecek olan fitneler / olaylar nelerdir?

Tarih: 12.01.2015 - 11:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

2) Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Hadisi sahih midir?
- Bu hadisi şerifte ''aleni olarak annesine gelen'' ifadesini nasıl anlamak gerekir?
3) Ahir zamanda kadınlar için bir hadis duydum bu gerçek mi?

- Hadis '' bir erkek kapı koluna değdiği için kapı koluna 40 50 kadın o kala değecek/yapışacak ''
- Bu şekilde hadis var mı? Eğer var ise orjinalini yazar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bugün genel olarak dünyada meydana gelen olaylar, hadislerde ifade edilen ahir zaman fitnelerinin ve kıyamet alametlerinin tamamına yakının çıktığına şahadet etmektedir. Kanaatimizce fitnelerin nerdeyse hepsi meydana gelmiştir.

Bundan sonra, kıyamet alametlerinden en büyük alametler kısmından olan Ye'cüc-Me'cüc, büyük hasif/yere batmalar, Hz. İsa’nın nüzulü, güneşin batıdan doğması gibi bazı hadiseleri bekleyebiliriz.

2) “Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır.” (bk. Tirmizi, İman, 18)

- Tirmizi bu hadis rivayeti için “garib” ifadesini kullanmak suretiyle zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. a.y)

Bununla beraber, Elbanî bu hadisin “hasen” olduğunu bildirmiştir. (bk. Tuhfetu’l-Avezî,7/333; Talik)

- Hadiste  -mana olarak- yer alan ''aleni olarak annesine gelen'' ifadesinden maksat, "açıkça annesiyle zina eden" demektir. (bk. Tuhfetu’l-Avezî, a.y)

Bunun bir tek örneği olsa bile, hadisin bu ifadesinin doğruluğu için yeterlidir. Ve bu tür işlerin olduğu hususu medyada yer almıştır.

3) “Ahir zamanda... bir erkek kapı koluna değdiği için, kapı koluna 40-50 kadın o kala değecek/yapışacak” şeklindeki bir bilgiye hadis kaynaklarında rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun