Adenin ile guanin arasındaki bağ evrime delil olur mu?

Tarih: 04.03.2018 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Adenin ile timin guanin ile sitozin arasında birbirlerini çeken sıvılar mevcut mudur?
- DNA’daki nükleotidler tesadüfen dizilebilir. Çünkü adenin ile timin guanin ile sitozin arasında birbirini çeken bağ var diyorlar. Bunun bilimsel doğruluğu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aslında DNA’nın yapısının ne olduğu bir modelle açıklanmaktadır. Yoksa doğrudan göründüğü şekliyle anlamak zordur.

DNA molekülleri çift zincir şeklindedir. Bunu bir merdivenin basamaklarından ikiye ayrılmış şekilde veya bir fermuar gibi düşünebilirsiniz. Fermuar açıldığı zaman ikiye ayrıldığı gibi, DNA’da böyle iki büyük molekülün birleştirilmesiyle hâsıl edilmiştir. DNA molekülü merdiven şeklinde olup, o merdivenin kendi ekseni etrafında bükülmesine benzemektedir.

Aşağıdaki şekil 1’de DNA molekülünün merdivenin kendi ekseni etrafında döndürülmüş şekline benzemektedir. Bu merdivenin kenarları şeker ve fosfat moleküllerinden, basamakları da adenin ile timin, sitozin ile guanin moleküllerinden meydana gelmiştir.

Şekil 1. Merdivenin kendi ekseni etrafında kıvrılması, DNA molekülünün şeklini vermektedir.

Merdivene benzetilen bu DNA moleküllerinin, merdiven basamakları ortadan ikiye ayrılmış şekline benzediğini yukarıda ifade etmiştik. Aşağıda ikinci şekilde bu merdiven basamaklarının henüz birleşmemiş hali gösterilmektedir. Yani, merdiven basamaklarını meydana getirecek olan Adenin Timin, Guanin ile Sitosin henüz birbirine bağlanmamıştır.

Dikkat ederseniz adenin ile timin arasında iki bağ, guanin ile sitosin arasında nokta nokta ile gösterilmiş üç bağ vardır. Bunlar zayıf hidrojen bağlarıdır. İşte bunlar ayrı iki molekülün birleşerek DNA çift molekülünün meydana gelmesine sebep olmaktadırlar.

DNA eşleştirileceği, yani eşi yapılacağı zaman bu zayıf hidrojen bağları açılır ve her bir zincirin karşısına eşi Allah tarafından kopyalanır.

Şekil 2. DNA sarmal çifti. Adenin ile timin arasında iki, guanin ile sitosin arasında üç zayıf hidrojen bağı vardır.

Şimdi gelelim sorunun cevabına. Neydi sorun?

- “DNA’daki nükleotidler tesadüfen dizilebilir. Çünkü adenin ile timin guanin ile sitozin arasında birbirini çeken bağ var diyorlar”. 

Bu merdiven şeklinde olan DNA molekülünün iki zinciri arasında her an açılmaya hazır zayıf hidrojen bağlarının bulunması, bu molekülün tesadüfen nasıl meydana gelmesine sebep olabilir?

Bu sorunun cevabını siz kendiniz verin. Biz bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyoruz.

Size yol göstermesi için şunu da söyleyebiliriz: Yukarıdaki merdiven şeklinde DNA modeli, basamakları ve bağları gösteren, yani esas sorulan kısım olan noktalar tesadüfen bu sayfanın üstüne çizilmiş olabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun