“Adn cennetinde, müminlerin Allah ile görüşmelerine Allah'ın mübarek yüzündeki kibriya örtüsünden başka hiçbir şey engel olmaz.” hadisine göre, Allah'ın yüzünü görecek miyiz?

Tarih: 28.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu gibi hadisler manası derin, insanların idrak kabiliyetini nazara alan bir üsluba sahip müteşabihlerdendir. Allah’ın cisim olmadığı hususu, Kur’an, hadis ve Ehl-i sünnet alimlerinin cumhuruna göre sabit bir hakikattir. “Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.” (Şura, 42/11) mealindeki ayet bu hakikatin şahididir.

Kur’an’da da “vech =yüz” kelimesi kullanılmıştır. Gerek bu gibi müteşabih sıfatları yorumlamaktan kaçınan alimler olsun, gerek bunları tevil edenler olsun,-ehl-i dalalet olan mücessimeler hariç- bütün İslam alimleri tarafından bu kelimenin bilinen “yüz” manasına gelmediği hususunda ittifak etmişlerdir. Ve tefsirlerde bu kelime “Allah’ın zatı” olarak açıklanmıştır.

Bu sebeple, söz konusu hadiste geçen “vecih “ kelimesini de Allah’ın zatı olarak değerlendirme zorunluluğu vardır.

“Yedullah =Allah’ın eli”, Allah’ın kudreti manasına geldiği gibi, “Vechullah” da Allah’ın zat-ı akdesi manasına gelir.

İlgili hadiste meal olarak yer alan “Allah'ın mübarek yüzündeki kibriya örtüsünden başka hiçbir şey engel olmaz” ifadesini “Allah’ın Zat-ı akdesini…” şeklindeki tercüme etmek -hiç olmazsa parantez içinde bunu açıklamak- daha isabetlidir.

İzzet ve kibriyanın Allah’ın Zat-ı akdesine birer perde olduğunu ifade eden kutsî hadisin (bk. Zevaid, 1/105) ilgili ifadesi de söylediklerimizin doğruluğunu teyit etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Muhkem ve müteşabih kavramları sadece Kur'an ayetleri için mi geçerlidir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun