Yer altı sularıyla bitki çıkıyor, bu ayete aykırı değil mi?

Tarih: 13.08.2023 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gökten su indiren odur biz onunla her türlü bitkiyi bitirdik diyor ayette, ama yer altı sularıyla da bitki çıkıyor bu çelişki değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette yeraltı sularıyla bitkiler bitmez diye bir ifadeyi bulmak mümkün değildir. Gökten indirilen rahmete dikkat çekmektir.

Kaldı ki, yeraltı sularının da asıl kaynağı yağmurlardır.

Ayetlerde gökten / buluttan gelen yağmur suyuna dikkat çekilmesi, onun denizlerden buharlaşmak suretiyle yukarılara doğru yol alması, rüzgârlara bindirilmesi, sonra bulut tankerleriyle ihtiyaç olan bölgelere taşınıp boşaltılması gibi daha pek çok mucize kıvamında olan ilahi sanat, hikmet ve rahmete nazar-ı dikkati çekmek içindir.

Bu hikmet ve rahmet cilvelerini görmek için aşağıda mealleri verilen ayetlere bakmak yeterlidir diye düşünüyoruz:

“Görmez misin ki, Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi hâline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün; gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır, bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek.” (Nur, 24/43)

“Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah’tır. Sonra o, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar.” (Rum, 30/48)

“Rüzgârları gönderip bulutları harekete geçiren Allah’tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder, ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır.” (Fatır, 35/9)

Fatır suresinini 9. ayetinde, Peygamber Efendimizin (asm), bu hayatın ardından yeni bir hayatın geleceği ve herkesin burada yaptıklarından sorguya çekileceği yönündeki uyarıları mantıksız bulan ve çoğu zaman alayla karşılayan inkârcılara, insanlara öldükten sonra tekrar hayat vermenin yüce Allah'ın kudret ve azametini kavrayanlar için hiç de yadırganacak bir şey olmadığım anlatan bir örnek verilmektedir.

Rüzgârların oluşturulması, onların bulutlan harekete geçirmesi, bulutların yağmura dönüşmesi, yağmurun kurumuş toprağı canlandırması şeklinde sıralanan ve ilim, hikmet, kudret gerektiren bu olaylar dizisi üzerinde birazcık düşünmek, bunları gerçekleştiren gücün sahibi için insanları öldükten sonra diriltmenin kolaylığını anlamaya yetecektir.

Allah Teala, gökleri ve yeri ilk yaratanın kendisi olduğundan ve göklerle ilgili işlerden olmak üzere, ruhlardan ve o ruhları salıvermesinden, “Melekleri elçi kılan” (Fatır, 35/1) ifadesiyle bahsedince, yerle ilgili şeylerden olmak üzere de rüzgârlardan ve onların salıverilmesinden de "Allah, rüzgârları salıverip, bulutları harekete getirmekte olandır." ifadesiyle bahsetmiştir. (Razi, Mefatih, Fatır 9. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun