Salavatın alamı, destek çıkmak anlamında mıdır?

Tarih: 14.03.2014 - 13:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Salavatın anlamının destek çıkmak anlamında olduğu iddia ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de "destek çık" anlamındaymış. Bu anlamda bir ayet var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da salatın destek çıkmak manasına geldiğini gösteren herhangi bir ifadeye rastlayamadık.

- Salavat kelimesi, “Salat”ın çoğuludur. Asıl manası rahmettir. 

Salat/Salavat Allah’tan olsa rahmet; meleklerden gelse mağfireti talep etmek, insanlardan olduğu takdirde dua anlamına gelir.

Allah’a nispet edildiği zaman, “Salat”ın rahmet manası yanında, medh-u sena ve mağfiret gibi anlamlarının da olduğu kabul edilmektedir. (bk.eş-Şerhu’l-Mumti’, 3/149-150)

Bir âyette, “Allah ve melekleri peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve onu tam bir teslimiyetle selâmlayın.” buyurulur (Ahzâb 33/ 56; ayrıca bk. Bakara 2/157; Tevbe 9/ 99, 103; Ahzâb, 33/43)

Müfessirler, bu âyette Allah’ın peygambere salâtının ona rahmet etmesi ve onu melekleri katında övmesi, meleklerin salâtının peygamber için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin salâtının Allah’tan peygamberin kendi katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleri anlamına geldiğini ifade ederler.

Âyetin ikinci kısmında geçen “tam bir teslimiyetle selâmlama” ifadesi ise ya -namazların son ka‘desinde okunan Tahiyyat duasında olduğu gibi- belli selâm kelimelerini kullanarak Hz. Peygamber (asm)’in mânevî şahsiyetini selâmlama ya da onun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır. Âyetteki emrin gereklilik mi (vücûb) yoksa tavsiye mi (nedb) ifade ettiği tartışılmış, vücûb ifade etmekle birlikte hayatta bir defa yerine getirilmesinin yeterli ve diğerlerinin mendup hükmünde olacağı (Kādî İyâz, II/64), bir mecliste Resûl-i Ekrem’in adı ilk anıldığında veya bir metinde ilk yazıldığında salâtü selâmda bulunmanın âyetteki emri yerine getirmek için yeterli sayılacağı kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber’e salâtü selâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: “Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır.” (Tirmizî, “Vitir”, 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Mu'cem, “ślv” md.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Niçin Peygamber Efendimizin (asm) ismi anıldığında salavat getirmek mecburi de Allah'ın ismi...

Peygamberimize salavat okunmadan edilen dua yükselmez, deniyor; bu söz doğru mu?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun