Rükuda azim yerine kerim demek namazı bozar mı?

Tarih: 10.09.2020 - 13:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

Rükuda subhane rabbiyel azim duasında azim yerine kerim demek namazı bozar mı? Bazılarına göre azimi keskin söylemek namazı bozar diyor, riske atmamak için kerim denebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda belirtilen “el-azîm; Arapça olarak العظيم" kelimesindeki “z” (ظ) harfi keskin olarak "el-azîm; العزيم" şeklinde söylenirse “azîmet, azmeden, gayret eden…” anlamında olur. Bu yüzden alimler, bu kelimede geçen kalın ve peltek olan (ظ) harfini doğru bir şekilde söyleyemeyen kişinin “el-kerîm” (الكريم) demesini tavsiye etmişlerdir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, II, 198)

Bununla birlikte rüku ve secdelerdeki tesbihatlarda (bilmeden ve kasıtsız olarak) meydana gelen harf, hareke vb. hatalar namazı bozmaz. Aynı şekilde keskin ve peltek harfleri ayırt edemeyen veya dilinde pelteklik olan kimselerin harflerin mahreçlerini düzgün çıkaramamasından dolayı namazı bozulmaz.

Nitekim dinimiz İslam, kolaylık üzerine bina edilmiştir. Bu nedenle sorumluluklar da kulun gücüne göre belirlenmiş, gücü aşan durumlar için kolaylaştırma esası getirilmiştir. Bununla beraber dilinde ve telaffuzunda zorluk olan böyle bir kimsenin mümkün olduğu kadar bu harfleri ayırt etmeye veya dilini düzeltmeye çalışmalı ve hatasız okumaya gayret etmeli.

Özetle, rükuda azim yerine kerim demek namazı bozmaz, ayrıca azım kelimesindeki “z” (ظ) harfini doğru okuyamayan kimselerin namazı da geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun