Peygamberimiz, mescidi aydınlatan birine, bir kızım daha olsa onu sana verirdim, demiş mi?

Peygamberimiz, mescidi aydınlatan birine, bir kızım daha olsa onu sana verirdim, demiş mi?
Tarih: 23.06.2021 - 14:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin böyle bir sözü var mı?
- Peygamber Efendimiz kandillerle mescid-i nebeviyi aydınlatan bir sahabiye, “Bir kızım daha olsa onu sana verirdim.” şeklinde konuşmuş mu?
- Not: Hz. Osman için söylenen durumu biliyorum, benim sorum bundan başka bir sahabiyle ilgili...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Temîm ed-Dârî (ra), İslam tarihinde bazı konulardaki öncülüğüyle tanınmıştır. Hz. Peygamber (asm) henüz hayatta iken Şam bölgesinden getirdiği kandillerle Mescid-i Nebevî’nin aydınlatılmasını sağlamıştır.(1)

Ayrıca, mescidde iki veya üç basamaklı bir minberin yaptırılmasını teklif etmiş ve olumlu cevap alınca Hz. Abbas'ın hizmetçisiyle yardımlaşarak bir minber yaptırıp bugünkü yerine yerleştirir.(2)

İşte bu kandil vesilesiyle tarih kitaplarında geçen zayıf bir rivayete göre, Temîm ed-Dari, Medine Mescidi’ni aydınlatınca Hz. Peygamber (asm) Efendimiz kimin yaptığını sormuş, öğrenince Temîm’e dua etmiş arkasından da “Eğer bir kızım olsaydı onu seninle evlendirirdim.” buyurmuştur.

Bunun üzerine orada bulunan Nevfel ibn Hâris ibn Abdilmuttalib, “Ey Allah’ın Rasûlü, benim Ümmü’l-Muğîre binti Nevfel adında bir kızım var. Arzu ettiğin şeyi ona yapabilirsin.” deyince Hz. Peygamber (asm) hemen orada bu kızı Temîm’e nikahlamıştır.(3)

Mescid-i Nebevi o zamanlar hurma dalları yakılarak aydınlatılıyordu. Temim ed-Dârî de daha önceden bildiği bir yöntemi uygular. Şam'dan yağ kandilleri ve ip getirir. Kandilleri iple astırır ve yağ koyarak fitil taktırır. Güneş battıktan sonra kandiller uyandırılır. Hz. Peygamber (asm) mescidin aydınlanmış olduğunu görünce, Temim ed-Dari'ye iltifatlarda bulunur ve "Sen İslam'ı aydınlattın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın!" buyurarak iltifat eder. Temim ed-Dari'nin kandilleri asan hizmetçisinin de “Feth” olan ismini “Sirac” olarak değiştirir.

Kaynaklar:

1) İbn Mace, Mesâcîd, 9.
2) Beyhaki, Sünen, 3/195-196
3) Makrîzî, Dav’u’s-Sârî fî Ma’rifeti Haberi Temîm ed-Dârî, thk. ve tlk., Muhammed Ahmed Âşûr, 1. bs., Beyrut, 1972, s. 84-85; Kettânî, Muhammed Abdülhay, et-Terâtîbü’l-İdâriyye, I-II, Beyrut, trs., 1/333; İbn Hacer, el-İsabe, Beyrut, 1415, 7/30, no: 9609.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun