Peygamberimiz, “Ya Ali! Gözlerini kapa ve diyeceklerimi tekrarla diyerek sesini yükseltip üç defa 'La İlahe İllallah' dedi.” (el-İnayetü’r-Rabbaniye) hadis midir?

Tarih: 07.12.2011 - 10:15 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “el İnayetü'r- Rabbaniye” adında birkaç kitap vardır. Konusu itibariyle bu kitabın Şabaniye tarikatına dair yazılan “el-İnayetü’r-Rabbaniye” olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

Bu kitap bir hadis kaynağı değildir. Nitekim biz hadis kaynaklarında böyle bir hadise rastlayamadık. Ancak, gördüğümüz bir kayda göre bu hadis, Tarihçi Abdurrahman el-Cebretî’nin “Tarihu acaibi’l-âsâr fi’t-teracimi ve’l-ahbâr” adlı eserinin 346. sayfasında yer almıştır.

- Bu hadis rivayeti, Kadirî tarikatı gibi cehrî tarikatların yaptığı sesli zikrin meşruiyetine bir delil olarak söz konusu edilmiştir. 

Gözün yumulması, dünyevî meşgalelerden uzaklaşıp kalbi tamamen Allah’a yönlendirmek için yapılan bir ameliyedir.

Üç defa zikretmek ise, tekrarı gereken zikir ve tesbih gibi evradın en az olan bir sayısıdır. Bundan daha aşağısı kalbin manevî havayı teneffüs etmesini tam temin etmeyebilir. Tesbihatın mübarek sayısı olan 33, 99 ism-i celilin adedinin üçte biridir. 33 sayısının  üçte biri ise 11’dir. 3-11-33-99 gibi sayıların en azı 3’tür. Nitekim, namaz içindeki tesbihler de üçer defa tekrar edilir.

Ancak tekrar ifade edelim ki, bu rivayeti hadis kaynaklarında bulamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun