Ölünün arkasından yemek ziyafeti vermek caiz mi ve kabirleri süslemek, pahalı taşlar yaptırmak, ölenin resmini koymak doğru mudur?

Tarih: 13.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Ölünün arkasından -nezir- adı altında, yemek verme âdeti hakkında bilgi verir misiniz? Kişinin vefatından üç, yedi, kırk gün ve bir yıl sonra, bizim bölgelerde tanıdık ve mahalle kişilerine "nezir" namında yemek vermek âdeti var. Bunun hükmü nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kişi vefat ederken komşuların ölü evine yiyecek getirmesi sünnettir. Ancak ölünün vefatından sonra akrabalarının komşulara yiyecek dağıtmasını ifade eden bir hüküm yoktur. Bu bölgeye ait bir adettir.

Ölünün kırkıncı ve elli ikinci gecesi ile ilgili hiç bir şey vârid olmamıştır. Böyle geceler için özel merasim tertip etmek doğru değildir. Meyyit için dua ve tasadduk etmek her zaman iyidir. Şu veya bu geceye tahsis edilmez.

Yapılan her türlü ibadetin sevabı geçmişlerimize hediye edilebilir. Bu sebeple insanlara yemek yedirmek, tatlı ikram etmek ve bunun sevabını da geçmişlerimize hediye etmek caizdir.

Ölünün akrabaları ve komşularının ölü evine yemek yapıp götürmesi müstehaptır. Çünkü rivayet edildiğine göre "Cefar b. Ebu Talib (ra) öldürülünce, Hz. Peygamber (as) şöyle buyurdu:

"Caferin ailesine yemek yapıp götürün. Çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir musibet gelmiştir." (Ebû Dâvûd, Cenaiz, 25; İbn Mâce, Cenaiz, 59)

Komşular yaptıkları yemekleri ölü ailesine yardımda bulunmak ve kalplerini kazanmak için gönderirler. Çünkü cenaze sahipleri musibetle, gelen gidenlerle meşguliyet sebebiyle yemek yapamamış olabilirler.

Bunun aksine ölü evinin gelen gidenlere yemek hazırlaması mekruhtur, bidattır, aslı esası yoktur. Çünkü böyle yapmakla ölü ailesinin sıkıntı ve kederi bir kat daha arttırılmış olur, meşguliyetlerine meşguliyet katılmış ve cahiliyye döneminin adetlerine benzetilmiş olur.

Cerir b. Abdullah şöyle demiştir: "Eğer yemek yapmaya ihtiyaç varsa caizdir. Çünkü ölü evine cenaze ve taziye için köylerden ve uzak yerlerden gelenler olur, ölü evinde gecelemeleri gerekirse o takdirde yemek yapılıp yedirilebilir."

(bk. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

İlave bilgi için tıklayınız: 

- Mezarları inşa etmenin, mermerden yapmanın bir sakıncası var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun