Neanderthal Adamı, bir ırk mıdır?

Tarih: 21.09.2018 - 20:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Neanderthal ve diğerleri örneğin Türkler gibi bir ırk mıdır?
- Delillerle ispatlar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

NEANDERTHAL ADAMI (Homo Sapiens Neanderthalensis)

1856 yılında Dr. Fuhtrott tarafından Almanya’nın Düssel­dorf ci­varındaki Neanderthal vadisinin Feldhofor mağarasında bulunmuştur. Homo sapiens’in bir ırkı olan Nean­dert­hal Adamı’nın kafatası büyüklüğü, ortalama olarak günümüz insanınki kadardır. 35-100 bin yıl önce ya­şadığı tahmin edilir.

Neanderthal Adamı, yüz yıldan daha uzun süredir “kalın kaşlı, kaba tabiatlı, vahşi karakterli ve eğik yürüyen bir varlık” olarak tarif ve takdim edilegelmiştir. Aslında Neanderthal Adamı’nın şu andaki in­sanlardan farkı, çeşitli kabilelerin birbirleri arasındaki farktan daha azdır.(1)

Neanderthal ırkının özelliklerinden ileri fırlamış ağız ve kaş çı­kıntısı, zenci ırkının tipik karakteridir. Neanderthal adamı eğik iskelet yapısına sahiptir. Ivanhoe, “Neanderthals Had Rickets” adlı makalesinde, bu yapının, kuy­ruksuz maymunlara akrabalığından dolayı değil, D vitamini nok­sanlığının sebep olduğu eklem ve kemik hastalığından kaynaklandığını belirtir.(2)

Neanderthal Adamı’nın bitki yetiştirdiği, zarif/güzel aletler ile bo­yanmış resimler yaptığı, bazı dinî inanışlara sahip olup ölülerini gömdüğü ve bir yazı çeşidi kullandığı bilinmektedir.(3)

Bugün Neanderthal Adamı, “Homo sapiens” (günümüz insanı) olarak sınıflandırılmaktadır. Neanderthal Adamı’nın bir iş elbisesi giyerek bizim caddelerimizde yürümüş olması hâlinde diğer insanlardan ayırt edilemeyeceği belirtilir.(4) (Şekil 1)

Şekil 1- Neanderthal Adamı.

Paleontolog Erik Trinkaus, günümüz insanı ile Nean­dert­hal Adamı arasında farkın bulunmadığına dikkati çeker ve şöyle der:

Neanderthal kalıntıları ve günümüz insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neanderthal’in anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zekâ seviyesi veya konuşması bakımından günümüz insanından hiç farkı yoktur.(5)

Neanderthal Adamı’nın zamanla dominant ırklar tarafından absorbe edildiği ileri sürülmektedir.(6)

Neanderthal Adamı hakkında çok değişik görüş ve düşün­celere rastlanmaktadır. Bu konuda hemen herkesin bir yorum getirdiğine dikkati çeken Wells şöyle demektedir:

“Son zamanlarda haberlerde Neanderthal Adamı hakkında bitmeyen tartışma yer almaktadır: ‘Onlar bizim atalarımız mıydı veya sonunda modern küresel ailemizin içinde yutulmuş bir insan ırkı mıydı. Hemen hemen her ay bir görüşün savunucusu yazılı veya sözlü medyaya çıkarak konuyu ele almaktadır. Öte yandan, aradan birkaç ay geçtikten sonra bir başkası aynı eminlikle öncekine karşıt görüşü öne sürmektedir.”(7)

Aynı konuya temas eden James Shreeve de şunu belirtmektedir:

“Arkeolog, anatomist, genetikçi, jeolog ve tarih uzmanı olan 150 bilim adamıyla konuştum ve bazen Neandert­hal’­le­rin insanın evrimindeki yeri konusunda 150 farklı görüşe rast­ladığım oldu! Neanderthal’lerle ilgili her teorem, ülkenin farklı bölgelerindeki hava durumuna benzer; ondan hoşlanmıyorsan biraz bekle, değiştiğini görürsün!”(8)

Demek ki Amerikalılar da Neanderthal adamı hakkında kesin bir bilginin olmadığından, her önüne gelenin kendine göre bir takım sebeplerle bu fosil hakkında farklı yorum yaptığından şikayet etmektedir. Çok üzerinde durmaya değmez. Yani bir ırk olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Böyle şeylere zaman harcayacak kadar insanın bol zamanı yok ki. Cenab-ı Hak istediğini istediği tarzda yaratmaktadır.

Dipnotlar:

1. Dobzhansky, T. Chamging Man. Science. 1967, Vol.155, p.  410.
2. Anhoe, F. Neanderthals Had Rickets. 1970, Nature. 8.Aug.
3. Use of Symbols Anteclates Neanderthal Man. Science Digest.Vol.1.73.1973.p.22.
4. Gish, D.T. Evolution: The Fossils Say No! 1981. Terc. Â. Tatlı, Fosiller ve Evrim. Cihan Yayınları, İs­tanbul. 1984.
5. Trinkaus,  E. Hard Times Among the Neanderthals. Natural History, cilt 87, Aralık 1978, s.10.
6. Şengün, A. Evrim. Sermet Matbaası. Kırklareli. 1984, s.142.
7. Wells, J. A.g.e. s. 206.
8. Shreeve, J. The Neanderthal Enigma. New York: William Morrow, s. 252, 1995.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun