Bazı yayın kuruluşlarında evrimi destekleyen haberler yayınlanıyor.Neanderthal'ler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Arkeolog, anatomist, genetikçi, jeolog ve tarih uzmanı olan 150 bilim adamıyla konuştum ve bazen Neandert­hal’­le­rin insanın evrimindeki yeri konusunda 150 farklı görüşe rast­ladığım oldu! Neanderthal’lerle ilgili her teorem, ülkenin farklı bölgelerindeki hava durumuna benzer; ondan hoşlanmıyorsan biraz bekle, değiştiğini görürsün!”(John Shreeve).
 

MAĞARA ADAMI olarak adlandırılan Neanderthal'lerin in­sanla maymunun ortak atası olduğu ve en azından bir milyon yıl önce yaşamış bulunduğu, evrimcilerin genel kabulüdür.

Neandertahal ismi, 1856 yılında duyulmaya başlandı. Al­manya'nın Neanderthal vadisinde bir mağarada 1856 yılında bulunan bir iskelete Mağara Adamı (Neanderthal Adamı) dendi ve günümüz insanın maymunla ortak atası olarak takdim edildi.

Ne gariptir ki, evrimle ilgili fosiller, hep 1856 yılından sonra ve birden bire ortaya çıkıvermiştir. Bu tesadüfi bir olay değildir. Zira 1856 yılı, Darwin'in İnsanın Kökeni adlı eserini yayınladığı yıldır.

Neanderthal Adamı'nın Batı Asya ve Avrupa'da yaşadığı, iri kemikli, geniş alınlı büyük fertler oldukları belirtilir. Neanderthallerin oturdukları yerlerdeki el eşyaları, bunların kültürünü yansıtmaktadır. Mağarada yaşayan ve avcılıkla geçi­nen Neanderthallerin, mezarlarından elde edilen deliller, on­ların belirli bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Me­selâ, cenazelerini çiçekle gömmeleri, bunların yas tuttukları­nın, flütlerin varlığı da, müzikle uğraştıklarının delilleri olarak alınır.1-2

Ayrıca, Neanderthal Adamı'nın bitki yetiştirdiği, zarif, gü­zel aletler ve boyanmış resimler yaptığı ve bir yazı çeşidini kullandığı bilinir.3-4

Münih Üniversitesi'nden Dr. Svante Paabo ile ABD Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nden Dr. Matthias Krings'in içinde bulunduğu bir grup bilim adamı tarafından, Hominid Nean­derthallerin kemiklerinden elde edilen mitokondri DNA'ları üzerinde geniş araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu varlıkların maymun-insan soy ağacı üzerinde bulunmadı­ğı gibi, onların yan kolları olamayacağını, dolayısıyla bunların, insanın maymun benzeri atası şeklinde değerlendirileme­yeceğini göstermiştir. 5-6

Mitokondrial DNA, çekirdekteki bir çift DNA'ya karşılık, her hücrede en az 500-1000 kopyasının yer almasından do­layı fosil kemiklerde bulunabilen DNA tipidir.7

Mitokondri, spermin yumurtaya aktarılan kısmında değil, yumurtada mevcut olduğu için dişi ile nakledilir. Bu bakım­dan normalde kromozomlardaki genler her nesilde çevresiyle karışım ve kombinasyon yaptığı halde, Mitokondrial DNA'da bu görülmez. Mitokondrial DNA'lar, sadece mutasyonla, kop­yalama hatalarıyla, radyasyonla veya diğer anormalliklerle değişmektedir.

Mitokondrial DNA'da meydana gelen bir değişiklik torun­lara kadın soyuyla nakledilir. Bu metod, aile soy ağacını oluş­turmada çok geçerli bir metodtur.8
 

 1- Şengün, A. Evrim. Sermet Matbaası, 1984, s. 154.

1- Wade, N. Neanderthal DNA sheds new light on human origins. New York Times, July 11, 1997.

2- DNA from an extinct human. Science, 1997, 277:176-178.

3- Morris, H. Scientific Creationism. Tere. Tatlı, ., Keha, E., Marangoz, C., Solak,

K ve Hasenekoğlu, I. Yaratılış Modeli. Milli E. Bakanlığı yayını, 1985.

4- Use of symbols anteclates Neanderthal Man. Science Digest, vol.1,73, 1973,p.22.

5- Krings, M. And Paabo, S. Celi. July 11, 1997.

6- Roberge, J. Q. Mitochondrial DNA analysis of Neanderthal remains sheds light on human family tree. Biotech lab. International vol. 2. no. 5, 11-12, 1997.

7- 2. DNA from an extinct human. Science, 1997, 277:176-178.

8-  Wade, N. Neanderthal DNA sheds New light on human origins. New York Times, July 11, 1997.

Okunma sayısı : 70
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun