Namazı terk edenin ahiretteki cezası nedir? Namazı vaktin sonlarına doğru geciktirmenin bir cezası var mıdır?

Tarih: 01.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazı -vaktinde kıldığı takdirde- biraz geciktirmenin bir cezası yoktur.

Beş vakit farz namazdan herhangi birini inkâr etmek, dört mezhebe göre küfürdür.

İnkâr etmeden, tembellikten ötürü namazı terk eden kimse, fasık ve âsidir.

Namazı bu şekilde -özürsüz- tembellikten ötürü terk eden kimse, Hanefî Mezhebi'ne göre, tövbe edip namazı kılmaya başlayıncaya kadar hapsedilir ve darp edilir.

Malikî ve Şafii mezheplerine göre, özürsüz olarak namazı terk eden kimse üç gün tövbe etmesi için mühlet verilir. Bu üç gün içerisinde tövbe edip namaz kılmazsa “kâfir olduğu için değil” had cezası olarak öldürülür.

İmam Ahmed b. Hanbel’e göre namazı özürsüz terk eden kimse “kâfir olur” ve kâfir olduğu için öldürülür.(bk. Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/502-505).

Bu farklı görüş sahiplerinin kendilerine göre delilleri vardır. Yalnız şunu söylemek gerekir ki, namazı -inkâr etmeksizin- sırf tembelliğinden ötürü terk eden kimsenin kâfir olmayacağını söyleyen Hanefî, Malikî ve Şafiilerin delilleri daha kuvvetlidir ve bu görüş daha doğrudur.(bk. a.g.e).

İslam’da  namazın önemi ve terkindeki zararların büyüklüğünü izah edilmeye ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Bu konuda pek çok ayet ve hadisler vardır. Aşağıdaki ayet bunlardan biridir.

“Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin durumu hakkında, kendi aralarında konuşurlar. O suçlulara: “Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?” diye sorulur. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu hesap gününü yalan sayardık. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyle idik.”(Muddessir, 74/40-47).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun