Mutaffifin suresi 25. ayette, "yuskavme" fiili neden müennes / dişil kipinde gelmiştir?

Tarih: 23.10.2013 - 13:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir." (Mutaffifin, 83/25)

- Bu ayetin orijinalinde ''içirilir'' manası ''YUSKAVNE'' kelimesiyle geçiyor. Sanki bu ''YUSKAVNE'' müennes çoğul şeklinde ve fiilin ait olduğu 22. ayetteki ''EL-EBRAR (iyi kimseler)'' mef'ulüne uymuyor. Çünkü EL-EBRAR müzekker çoğuldur, müennes değildir.

- Bu muzari fiilinin MALUM ve MECHUL tasrifini de göstererek açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu fiilin mazi-muzarisi: “Seka / Yeskî” dir.  Yani: “mu’tellu’l-lam” olup -son harfi “y” olan- bir nakıs fiildir. Çekimi de aynen “Rema / Yermî” fiili gibidir.

Bu fiilin -söz konusu ettiğimiz kalıba kadarki- malum çekimi: “Yeskî-yeskıyani-yeskune / teski-teskıyani-yeskîne..." şeklindedir.

Bu fiilin meçhulünün çekimi ise şöyledir:

Yuska-yuskayani-yuskavne / tuska-tuskayani-yuskayne... şeklindedir.

Bu çekimde de görüldüğü gibi, ilgili ayette yer alan “YUSKAVNE” fiili, müennes değil, cem-i müzekkerdir. Dolayısıyla bir problem yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun