Kur'an?da birçok argo ve küfürlü ayet var, bunun hikmeti nedir?

Tarih: 05.03.2009 - 14:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

Allah onları kahretsin! (Tevbe, 9/30; Munâfikûn, 63/4) Akılsızlar! (Bakara, 2/13 ve 142; Şuarâ, 26/224) Yalancılar! (Zâriyat, 51/10, 12; Nahl, 16/39 ve 105; Mucâdele, 58/18; Munâfikûn, 63/1; Mu'minûn, 23/90 ve Al-i İmrân, Vâkıa, Tevbe gibi bir çok sûre de geçmekte) Maymunlar! (A'râf, 7/166; Bakara, 2/65; Mâide, 5/60) Domuzlar! (Mâide, 5/60) Hayvanlar hatta hayvandan'da aşağılıklar! (A'râf, 7/179) Onlar, ancak hayvanlara benzerler, hattâ hayvandan'da sapıktır onlar (Fûrkan, 25/44) Eşeğe (merkep) benzerler! (Muddessir, 74/51; Cuma, 62/5) Pislikler! (En'âm, 6/125; Yunus, 10/100; Tevbe, 9/125) Aşağılıklar! (A'râf, 7/166 ve 168; Kalem, 68/10; Bakara, 2/65; Mucâdele, 58/18; Nahl, 16/27; Munâfikûn, 63/4; Mu'min, 40/60 v.s gibi daha bir çok sûre de geçmekte.) Canı çıkasıcalar! (kahrolası) (Muddessir, 74/19 ve 20) Alçaklar (Mucâdele, 58/18) Yabani eşekler (Muddessir, 74/51) Susamış develer (Vâkıa, 56/55) Dilini sarkıtıp soluyan köpekler (A'râf, 7/176) Lânet olsun geberesi yalancılara (Zâriyat, 51/10) Reziller, (Tevbe, 9/14; Nahl, 16/27; Tevbe, 9/2; Hûd, 11/93; Haşr, 59/5 v.s gibi bir çok ayette geçmekte) Sapıklar (Vâkıa, 56/51, 92; Fâtiha, 1/7; Kasas, 28/50 v.s gibi bir çok ayette geçmekte) Beyinsizler ("Sefih"; fıkıh'ta, beyinsiz-beyinsizlik anlamına gelir) (Bakara, 2/13, 142) Onlar sanki elbise giydirilmiş Kütükler (huşubun) gibidirler. (Munâfikûn, 63/4) Soysuzlar (Kalem, 68/13) Kahrolasılar (Abese, 80/17; Burûc, 85/4; Zâriyât,51/ 10, 12) Kahrolun, elleri kurusun (Tebbet, 111/1)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konu, cevap ve yorumlarıyla taşınmıştır, okumak için tıklayınız...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun