Kur'an yazma heyetinin başına Zeyd'den çok daha iyileri neden getirilmedi?

Tarih: 28.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zeyd'in Yahudi olduğu ve Kabe tamir edilirken çıkan bir kitaptan istifade ettiği iddiası el-İsabe isimli eserde geçmekte midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Esved adındaki şahısların ismi, adı geçen el-İsabe adlı eserin III. cildinin 39-45 sayfaları arasında geçmektedir. Bu yerlerde yirmi altıdan fazla Esved ismi geçmektedir. Bunların hiçbirinden böyle bir masal nakledilmemiştir. Kuvvetli bir ihtimalle iftiraya maruz kalan şahıs "Esved bin (Süfyan bin) Abd (u’l-Esved)"dir. Ve bu kimseden de nakledilen öyle bir hikâyeyi el-İsabe’de bulamadık. Doğru olmadığı da zaten kesindir. Çünkü;

a. Zeyd b. Sabit, Mekkeli değil, Medinelidir. Peygamberimiz (a.s.m) otuz beş yaşında iken Kâbe’nin tamiri yapılmış ve Zeyd  daha annesinin rahmine bile düşmemiştir. Çünkü, bu olaydan yaklaşık yirmi yıl sonra Bedir Savaşı olduğunda on beş yaşına girmediği için, savaşa katılmasına izin verilmeyen çocuklardan biri de Zeyd’dir. (bk. İbn Hacer, el-İsabe, 3/22-23) Zeyd’in kendi doğumundan yıllar önce Süryanice öğrenmesi, size de komik gelmiyor mu?

b. Zeyd’in Efendimiz (asm)'in emriyle Süryanice/İbranice öğrenmesi Medine’ye hicretten sonra olmuştur ki, Kâbe tamiri olayından on sekiz-on dokuz yıl sonra meydana gelen bir olaydır.

c. Zeyd’in bir Yahudî aileden geldiği iddiası ise, düpedüz dayanaktan yoksun bir atmasyondur. Başta, soruda söz konusu edilen eser olmak üzere, bütün kaynaklarda, kendisinin Medineli Hazreç kabilesinden olduğunu belirtmektedir.

d. Zeyd’in Süryanice veya İbranice öğrenmesi, böyle masalımsı bir olaydan ötürü değildir. Bilakis, Medine’de bulunan Yahudilerle yapılan bazı anlaşma metinleri ve Efendimiz (asm) tarafından yazdırılan bazı mektuplar ve yabancı misyonlar tarafından ona gönderilen bazı mektupların tercümesi konusunda Yahudilere güvenmediğinden, Zeyd’e bu dili öğrenmesini emretmesi üzerine gerçekleşmiştir.

e. Bizzat Zeyd’in bildirdiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m) kendisine “Ben bazı kimselere (Süryanice) mektuplar gönderiyorum. Bunu da bazı Yahudilere yazdırmak zorunda kalıyorum. Söylediklerime ilave veya eksiltme yapacaklarından emin değilim. Onun için sen bu dili hemen öğrenmelisin.” dedi. Ve kendisi de İbranice veya Süryanice’yi on yedi günde öğrenmiştir. (bk. el-İsabe, a.g.y)

f. Şunu da hatırlatmakta fayda vardır: Kur’an’ın 114 suresinden 86 tanesi Mekke’de inmiştir.

Peygamberimiz (asm) Medine’ye hicret ettiği zaman, bir çocuk olan Zeyd, daha önce oraya hicret etmiş Müslümanlardan on yedi sureyi okuyup ezberlediğini söylemiş ve bu çalışkanlığı Peygamberimizin(a.s.m) de hoşuna gitmiştir. (bk. a.g.e)

İleve bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun