Ergenlik çağına geldiğinde ben hala yaşıyorsam onunla evleneceğim, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 15.10.2019 - 06:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa bu nasıl olur, ne demektir, nasıl anlamalıyız?
- Dine inanmayan bir yazarın kitabında kaynaklarıyla verdiğini söylediği bir iddia hakkında sorum olacaktı. Bu iddiası çarpıtma mı yoksa gerçekse nasıl anlamak gerekir?
- İddiası özetle şöyle:
"Hz. Muhammed bir gün Hz. Abbas'ın kızı Ümmü Habib’i görür ve "Ergenlik çağına geldiğinde ben hala yaşıyorsam onunla evleneceğim." der. Bu sözü söylerken Ümmü Habibe daha emekleyerek yürüyordu. Ancak kız büyümeden Hz. Muhammed vefat ediyor, kız ise büyüyünce Esved bin Sinan adında biriyle evleniyor ve bu çiftin sabe Rızk ve Lübabe isminde 2 çocukları oluyor. Kaynaklar ise: Ahmed b. Hanbel- Müsned-Ümmül Fadl binti Abbas rivayetleri bölümü No: 27407), Taberani-Mucemi Kebir, Ebu Yali, İbni Abdilberr, İbni Esir, Heysemi, İbni Hacer Askalani vs."
- Hatta kaynaklarda bu olaydan bahsedilirken, çok küçük bir yaştaki kız çocuğu kaçıncı dereceden sahabi olur şeklinde konulara değiniliyormuş.
- Böyle bir olay yaşanmış mıdır?
- Yazarın bu iddiasına ne cevap verilir?
- Bu bilgiler doğru mu, açıklar mısınız?
- Eğer bu bilgi doğru ise nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söz konusu bilginin özeti için bk. İbn Hacer, el-İsabe, 8/373; İbnu’l-Esir, el-İstiab, 4/1928.

Hafız Heysemi, İbn Hanbel ve Taberani’nin (el-Kebir, 238) bu konuyla ilgili rivayetlerinin senedinde Hüseyin adında bir ravi “metruku’l-hadis” olduğunu (Mecmau’z-Zevaid, 4/276) belirtmek suretiyle rivayetin çok zayıf olduğuna işaret etmiştir. 

Bununla beraber, bu rivayet sahih olursa, bundan anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (asm) hem amcasının ve onun eşinin gönlünü hoşnut etmek, hem de Ümmü Habibe’nin ileride çok değerli bir kadın olacağına işaret etmek istemiş olabilir. Yoksa, -bazı hadislerde yer aldığı gibi- kuvvetli ihtimalle Hz. Peygamber (asm) yakında vefat ederek ahirete göç edeceğini biliyordu.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun