Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in yolunda gidilmesini söylemesinin hikmeti nedir?

Tarih: 15.01.2007 - 18:21 | Güncelleme:

Soru Detayı
İlk insan ve ilk peygamber olan Hz Ademden bu yana bütün peygamberler ALLAHtan tevhid dini islamı getirdiler. Yani tevhid dini ilk peygamberden beri var. Atamız olarak Hz İbrahim belirtiliyor. Bunun sebebi nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız" de­diler. De ki: "Hayır, biz tek Allah'a inanan ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine."

O gün için 1.400 sene evvelinde Medine'deki Yahudiler gelin Yahudi olun diyorlar. Böylece kurtulun diyorlar.

Yine o dönemde Hristiyanlar da var. Meselâ Necranlıların tamamı Hristiyan. Onlar da Hristiyan olun kurtulun diyorlar. Günümüzde de aynı şeyi söylüyor adamlar. Gelin Yahudi olun kurtulun veya Hristiyan olun kurtulun diyorlar ki, Türkiye üzerinde daha ziya­de ağırlık "Hristiyan olun kurtulun" yönünde propoganda edilmektedir.

Zamanla bunun denemeleri olmuş. İnsanların her şeyini cumasından, ya­zısından, tarihine kadar her şeyini değiştirmeye gitmişler. Belki bunlar değişince dinleri de değişir kanaati hasıl olmuş ama, bunlar değişmesine rağmen bu insanlar dinlerini değiştirmemişler ve yüz senelik emeklerinde boşa gittiğini görmüşler. Gözleriyle görmüşler.

Şimdi sıra bizde. Biz ne diyeceğiz? Biz ne diyeceğimizi Kurân-ı Kerîm'den öğrenmeliyiz. Yani yirminci asırda 2000'li yıllarda Batı'ya karşı, küfre karşı politikamızı, siyasetimizi yöneltirken bile, ne yapacağı­mızı öğrenmek üzere açıp Kur’ân-ı Kerîm'i okumamız gerekiyor. Allah (c.c.) o gün ashaba emrettiği şeyi aynen bize de bugün emrediyor. Diyor ki:

"De ki onlara gelin İbrahim'in dinine tabi olalım."

O İbrahim'in dini, ki, hiç bir puta tapılmadan yalnız ve yalnız Allah'a meyletmiş bir dindir. Meselâ Hristiyanlık propogandası yapmak üzere gelen bir adama biz şunu söyliyeceğiz. "Buyurun İbrahim'in dinine uyalım, ibrahim'i siz de se­viyorsunuz biz de seviyoruz; Yahudiler'e İbrahim'i siz de seviyorsunuz biz de seviyoruz. Öyle ise İbrahim'e, İbrahim'in dinine uyalım deyin." di­yor Allah (c.c)...

Bunun tefsirinde âlimlerimizden bir kısmı şöyle demiş. Niye İbra­him? Halbuki biz peygamberler arasında ayırım yapmayız. Yani Adem (a.s.)'dan, Peygamber Efendimiz (asm)'a kadar hiç bir peygamber arasında ayırım yapmayız. Şöyle denebilirdi "Muhammed'in dinine tabi olalım." İslâm dinine tabi olalım denebilirdi ama, Allah (c.c.) "İbrahim'in dinine tabi olalım" diyor. Bunun sebebi şudur, demişler:

Yahudiler de İbrahim'i tanıyor ve se­viyor ve iman ediyorlar. Hristiyanlar da İbrahim'i tanıyor, seviyor ve iman ediyorlar. Öyle olunca günümüzde bir insana Müslümanlığı anlat­mak için gittiğinizde, onun da sizin de sevdiğiniz bir insanın aracılığıyla giderseniz daha etkili olursunuz. Onun da sevdiği bir adam sizin de sev­diğiniz olursa müşterek tanıyıp sevdiğiniz bir adam olursa, onun aracılığının sizin o tebliğinize yardımı olacaktır. Onlar Yahudi olun diyorlar. Öbürleri Hristiyan olun diyorlar. Sen de bir üçüncü ama onlara zıt bir şeyle çıkma. Onların da kabul edebileceği, senin de kabul ettiğin ve iman ettiğin bir şeyle onlara teklifi götür. Ki o da İbrahim (a.s.)'dır deniliyor.

Bir âyet-i kerîmede Allah (c.c); "Gelin hep beraber aranızdaki müş­terek bir kelimede bir araya gelelim. O da Allah'dan başka ilah kabul et­meyelim. Bu papazları, rahipleri din önderlerini kendi­mize ilah kabul etmîyelim, onları Rab kabul etmiyelim." diyor. Orada da âyette sizinle bizim aramızdaki benzer müşterek bir keli­meye gelin diyor. Yani Yahudiler'e ve Hristiyanlar'a Allah (c.c.) diyor ki, aslında biribirinize itikadi konuda çok yakınsınız. Sapma çok hassas bir noktada. Orayı bu tarafa geçirseniz mü'min olacaksınız.

İman denen şey, insanın kıl gibi bir tel üzerinden yürümesi gibi bir şey. Cambazlık yapma gibi bir şeydir. Bir anda insan küfür tarafına düşe­bilir. Onun için imanı konuda dengeyi çok iyi tutması gerekiyor. Amelî konularda insan biraz daha rahat davranabilir ama, imanı konularda rahat davranmak, gevşek durmak insanı her an aşağıya, küfür vadisine düşüre­bilir. Onun için çok hassas davranmak gerekiyor.

İnsanları da İslâm'a, imana davet ederken onların da sevdiği, bildiği, iman ettiği, bizim de sev­diğimiz, bildiğimiz, iman ettiğimiz İbrahim (a.s.)'a davet etmemizi Allah (c.c;) emrediyor. Ve İbrahim müşriklerden değildi diyor...

Müşrik, şirket kelimesinden şerike kelimesinden türetilmiş bir keli­medir. Şirket iki veya daha fazla kişilerin aynı işi yönetmede ortak haklara sahip olmalarıdır. Hani iki kişi bir araya gelip bir dükkân açıyorlar veya beş kişi bir araya geliyorlar, fabrika kuruyorlar. Herkes hissesi oranında orada söz sahibi. Müşrik de, yeryüzünün, gökyüzünün ve insanların yönetimi konu­sunda, yaratılmışların yönetimi konusunda, Allah (c.c.)'dan başka birine de yetki veren kişiye denir. Yapılan bu işe şirk deniliyor. O yönetimi elde ettiği kabul edilen kişiye de put deniliyor.

Yani bu insanların yönetimi Allah (c.c.)'a aittir. Çünkü yaratanı O. Onların ayağının altındaki toprağı vatanı O yaratmış, vatanın üzerindeki insanı O yaratmış, bu insanın da nasıl yönetileceği konusundaki kanunu da O indirmiştir. Allah'ın dışında bir başkasına da bu yetkiyi verirsek, müşrik oluyoruz! Yani yönetimde, Allah'ın yönetiminde bir başka insana yetki vermek oluyor ki, oda ilahlaştırılmış oluyor ve ilahlaştıran da müşrik oluyor. İbrahim (a.s.).müşriklerden değildi diyor Allah (c.c).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun