Kuran’a göre evlenme yaşı, ergenlik mi yoksa ergenlikle beraber rüşde de ermek mi?

Tarih: 15.08.2020 - 16:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kitaplarda, Kuran’da evlilik için belirli bir yaş belirtilmediği, sadece zifafa girebilmek için ergenlik çağına girmiş olmanın belirtildiği görüyoruz.
- Fakat Nisa Suresi 6. Ayette “Nikah Çağı” diye bir kavram var. Kuran Nikah Çağı kavramını kullanarak evlilik için bir nevi belli bir yaş koymuş, bu yaş ise kişiden kişiye göre değişebilen Ergenlik yaşıdır. Yani Kuran bir insanın evlenebilmesi için o kişinin ergenlik çağına girmiş olması gerektiğini söylüyor.
- Nisa 6. ayette, evlenmek için hem ergenliğe ulaşması hem de rüşdüne ermesi şartı getirilmiştir. Şimdi Kurandaki “Nikah Çağı” kavramından yola çıkacak olursak: “Kuran’da evlenmek için belli bir yaş konulmamıştır” demek Kuran’daki Nikah Çağı kavramını inkar etmek, Kuran’da nikah çağı diye bir kavram olmadığını söylemek değil midir?
- Yani “Kuranda evlilik için belli bir yaş belirtilmemiştir” diyerek Kuran’daki Nikah Çağı kavramı inkar edilmiş olmuyor mu?
- Bu da Allah korusun dinden çıkarır çünkü Kuran’da yazan bir şey inkar edilirse dinden çıkılır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu söylememiz gerekiyor: “Tevil varsa, tekfir yoktur.”

Bir kimse Kur'an’da geçen bir ayeti / ayetleri kümesini usulüne göre tevil ediyorsa, yorumluyorsa, şu var bu yok diyorsa kafir olmaz; Kur'an’ı yorumlamış olur, yoruma katılırsınız veya katılmazsınız.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerinizden alacaklarını düşünerek o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşru surette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde, bunu şahitlerle tesbit ettirin. Hesap görücü olarak Allah kâfidir.” (Nisa, 4/6)

Çocukların evlenme çağına gelmeleri, normal hallerde reşîd olmalarının, yani rüşd dönemine girmelerinin de zamanıdır. Ancak evlenme yaşı geldiği halde rüşdün hasıl olmaması veya rüşd hali görüldüğü halde yaşın gelmemiş olması da mümkündür. Bu sebeple ayet malın teslimini iki şarta bağlamıştır:

a) Evlenme yaşının gelmesi.

Müçtehitlere göre bu, on beş-on dokuz yaşları arasında değişmekte, bazılarına göre kızlarla erkek çocuklar için farklı yaşlar öngörülmektedir. Devlet, içtihatlar arasından birini seçerek kanunlaştırma ve uygulamayı buna göre yapma imkanına sahiptir.

b) Fiilen rüşdün yani malı akıllıca kullanma yeteneğinin oluşması.

Veliler ve vasiler uygun vasıtalarla kısıtlıları deneyecekler, rüşdün oluştuğuna kanaat getirdiklerinde, şahitler huzurunda mallarını, artık reşîd olan sahiplerine teslim edeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun