Kıyamet günü yeniden dirildiğimizde, cennette müminlerin ruhsal durumları, beşeri zaaflarımız, yaşımız, konuşacağımız dil, fiziksel ve bedensel durumlarımız, insanın hürriyeti nedir?

Tarih: 02.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennette herkes otuz üç yaşında olacaktır.

Kin, haset, kıskançlık, kibir, gurur gibi insanî zaaflardan eser kalmayacaktır.

Ruhsal durum, ulvî duygularla bezenmiş olacak ve ulvîyeti nispetinde ulvî şeylerle meşgul olacaktır. Örneğin bazıları güzel yemeklerden fazla lezzet alırken, bazıları ondan bin kat lezzeti, Zat-ı Akdesin cemalini müşahede etmekten alacaktır.

Bazı rivayetlere göre, cennette Arapça konuşulacaktır. Arapçanın yanında ikinci dil olarak Farsça’ya işaret eden bazı rivayetler de söz konusudur. 

İnsan nefsin, şeytanın ve kör hissiyatın esaretinden kurtulduğu için, hürriyetin zirvesine çıkmış bulunacaktır. Dünyada olduğu gibi elbette hayvanî bir özgürlük değil, insana yakışan bir özgürlük söz konusu olacaktır.

Güzel olan, meşru olan bütün duygularımız, latifelerimiz, akıl ve idrakimiz, dünyadan bin kat daha yükseklere terfi edecek ve arzu ettiği lezzeti alacaktır.

Hülasa, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin aklından hayalinden geçirmediği; nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey; bütün  harika güzellikler, nimetler ve lezzetler -süresiz olarak- cennette olacaktır.

İlave bilgiler için tıklayınız:

MAHŞER.

Cennet hayatının özellikleri.

Cennet nasıl olacak?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun