"Hiç kan akıtmadan bir büyük şehir veya ülke Müslüman olacaktır." diye bir kıyamet alameti var mıdır?

Tarih: 12.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İstanbul'un ve Roma'ın fethi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Araştırmalalarımıza göre Roma'nın savaş olmadan fethedileceği bildiriliyor.

Ayrıca İstanbul'un tekrar fethedileceği de rivayet ediliyor. 

Hz. Mehdî'nin icraatlarından biri de İstanbul'u fethetmesidir. Bir rivayette Ümmet-i Muhammed'in son emiri Ehl-i Beyt-i Nebevî'den hüsn-ü sîret sahibi Mehdî'nin çıkacağı, Kayser şehrini fethedeceği, zamanında Deccal'ın çıkacağı ve Hz. İsa (as)'ın gökten ineceğini bildirilir.(1)

Hatta Resûlullah (asm) bu konu üzerinde öylesine önemle durmuştur ki, dünyanın sonuna bir gün bile kalsa Allah'ın o günü uzatıp Kostantıniye'ye fethedeceğini bildirmiştir.(2)

Muhyiddin-i Arabî de Mehdî'nin İstanbul şehrini Deccal'ın elinden kurtaracağını kaydeder.(3)

Rivayetlerde bu fethin harp etmeden, "Lâ ilâhe illallah" tekbirleriyle gerçekleşeceği de belirtilmektedir.(4) Ki bundan, fethin mânevî yönden gerçekleşeceğini anlıyoruz.

Kayser şehri Kostantıniyye, yani İstanbul’un ilk fethinin Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğini, hadis-i şerifte de gerek kendisi ve gerekse askerlerinin medhedildiğini biliyoruz. Yukardaki hadiste ise bundan farklı bir yöne, yani İstanbul'un Deccal'ın çıktığı, Hz. Mehdî'nin indiği bir zamanda fethine dikkat çekilmiştir. Bundan bir zaman gelip İstanbul'un işgal edileceğini, fakat kurtarılacağını, ayrıca fısk u fesada gömüldüğü bir zamanda Hz. Mehdî'nin gelip onu mânen fethedeceğini çıkarabiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Roma'nın fethine dair hadis var mıdır?

Dipnotlar:

1) Nuaym bin Hammad, Kitabü'l-Fiten, Varak: 59a.
2) el-Bürhan, s. 74.
3) M. Arabî, Fütûhât-ı Mekkiye, s. 66.
4) Şârânî, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir zaman Alâmetleri, s. 445-446.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun