Kaza orucu istenilen zaman, herhangi bir ayda tutulabilir mi?

Tarih: 02.11.2006 - 00:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

Mesela altmış günlük borcumuz var, bunun otuz gününü kasım ayında, diğer otuz gününü de şubat ayında tutabilir miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, kaza orucunuzu bu şekilde tutabilirsiniz.

Bir Müslümanın değişik zamanlarda tutamadığı oruçlarının toplamı altmış gün ise, bunları değişik zamanlarda ayrı ayrı tutabilir. Ancak Ramazan orucunu bozmaktan dolayı iki ay kefaret gerekmişse, bunları ara vermeden tutması gerekir.

Ramazan ayında, hiçbir özür yokken niyet ederek başlamış olduğu bir orucu bile bile bozan bir kimsenin kefaret cezâsı olarak iki ay oruç tutması gerekir. Bir senenin Ramazan’ında veya başka senelerde birden fazla bu şekilde oruç bozan bir kimseye tek kefaret icap eder. Şâyet oruç tutmaya güç yetiremiyorsa altmış fakire yemek yedirir.

Kefaret orucu iki kamerî ay tutulur. Yani mesela Cemaziyelahir ve Recep ayında iki ay üst üste oruç tutan kimse kefaret borcunu ödemiş olur. Yani burada mutlaka altmış günü bulması gerekmez. Meselâ Cemaziyelahir otuz gün, Receb ayı da yirmi dokuz gün çekse, toplam elli dokuz gün tutacaktır. Buna bir de kaza ekler, böylece altmış günü bulmuş olur.

Fakat kefaret orucunun ilk gününe ayın birinci günü olarak değil de beşinde veya onunda başlasa, artık bundan sonra aylar kaç çekerse çeksin altmış günü tamamlaması gerekir. Bir de kaza orucu tutarak toplam altmış bir günü bulmuş olur.

Kefaret orucunu hiç kesmeyip ara vermeden iki ay veya altmış gün tutmak gerekir. Meselâ, araya yolculuk, hastalık, Ramazan veya bayram, kadınların lohusalığı gibi bir hal girer de iki ayı veya altmış günü doldurmamış olursa, tutulan oruçlar kefaret orucundan sayılmaz, tamamı nafile olacağından yeni baştan tutmaya başlanması gerekir. Kadınların âdet halleri sıraya engel değildir. Âdetleri tamamlandıktan sonra gün geçirmeden kaldıkları yerden kefaret orucunu tutmaya devam ederler.

Kaza orucu kefaret orucu ile birlikte hesap edilmez. Yani iki ay üst üste kefaret orucunu tutan kimse, kaza orucu olan bir günü ondan ayrı olarak tutar, onun içine katmaz, birlikte hesap etmez. Meselâ Receb’in birinci gününde kefaret orucuna başlayıp, Şaban ayı ile birlikte iki ay üst üste hiç ara vermeden tutan kimse, esas olarak kefaret borcunu tutmuş olur. Kaza orucunu da daha sonra Ramazan’ı müteakip, meselâ bayramın ikinci günü veya istediği bir gün tutabilir. Böylece hem kefaret, hem de kaza borcunu tamamlamış sayılır. Recep ve Şaban aylarından birisinin yirmi dokuz gün çekmesinin bir tesiri yoktur. Yani kefaret orucu tamamlanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şafii ve Hanefi mezhebine göre kaza orucu olan kimse o yıl tutmayıp diğer yıl tutarsa ne olur?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun