ZEKÂTA TÂBİ OLAN ve OLMAYAN MALLAR


Hangi Mallar Zekâta Tâbidir? Zekât verilmesi gerekli olan mallar 5 çeşittir.


1 - Altın ve gümüş; nakit para.


2 - Ticaret malları.


3 - Madenler ve defineler.


4 - Ekin ve meyveler.


5 - Deve, sığır, koyun, keçi...


Bu mallar, zekâtı veriliş itibarı ile 2 kısma ayrılır:


1 - Emvâl-i zâhire: Açıkta ve meydanda olan mallar.


2 - Emvâl-i bâtına: Gizli, meydanda olmayan mallar... Altın, gümüş ve nakit paralar ile ticaret malları, bâtınî mallardandır. Ekin ve meyveler, madenler ve hayvanlar ise, zâhirî mallardan sayılmaktadır. Batınî malların zekâtını vermek sâhiblerinin diyanetine ve vicdanına havale edilmiştir. Bunlar, bu malların zekâtını, diledikleri fakir ve muhtaca bizzat verebilirler. Zâhirî malların zekâtlarını ise, İslâm tarihi boyunca âşir veya âmil denilen hususî me`murları vasıtasıyla devlet tahsil etmiş ve toplanan bu parayı, Kur`an`da gösterilen yerlere harcamıştır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun