SÜNNETLE YAŞAMAK 9

  Peygambere (SAV) İtaatin Önemi Konusunda Bir Ayet-i Kerîme:

     “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.” (Nisâ, 13)

 

     Sünnetin Önemi Konusunda Bir Hadis-i Şerif:

     “Sizde iki sarhoşluk ortaya çıkmadıkça Allah tarafından gelen hak din üzere devam edersiniz: Cehâlet sarhoşluğu ve dünyaya aşırı düşkünlük. Siz iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah yolunda cihad ederken içinizde dünya sevgisi oluşuverince iyiliği emretmez, kötülüğe engel olmaz ve Allah yolunda cihadı bırakırsınız. O gün Kitap ve Sünnet’in emirlerini yaymaya çalışanlar Ensar ve Muhacirlerden İslâm’a ilk giren kimseler gibidir.” [1]

[Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7/271]

 

     Sünnet Konusunda Bir Bilgi-İlke:

    “Peygamber (s.a.v.)’in bir şeyi devamlı surette uygulamaması, o şeyin sünnet oluşuna engel değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) o şeyi, sünnet olduğunu göstermek için yapmış; vacip olmadığını göstermek için de terk etmiştir.” [2]

[1] İbnu’l-Mübârek el-Mevsilî, 8 Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisleri, Tercüme-Tahric-Düzenleme ve Açıklama: Hanifi Akın, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 80.

[2] Said el-Kahtâni, Kitap ve Sünnet Işığında Nafile Namaz, GurabaYayıncılık, İstanbul 2012, s. 105. 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun