SÜNNETLE YAŞAMAK 6

     Peygambere (SAV) İtaatin Önemi Konusunda Bir Ayet-i Kerîme:

     “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Âl-i İmrân, 132)

 

     Sünnetin Önemi Konusunda Bir Hadis-i Şerif:

     Abdullah İbn Amr (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     Resûlullah (s.a.v.):

- “İsrâil oğullarının yaptığı yanlışları harfiyen ümmetim de yapacaktır. Hatta onlardan biri açıkça annesiyle zina etmiş olsaydı ümmetimden de bu çirkin işi yapan olacaktı… Nitekim İsrâil oğulları 72 fırkaya bölündü. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi cehennemliktir.” buyurdu. Sahabiler:

- ‘Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir?’ diye sordular. Resûlullah (s.a.v.):

“Bu (fırka), benim ve sahabilerimin üzerinde bulunduğu yol üzere bulunan kimselerdir.” buyurdu. [1]

[Tirmizî, İman 18 (2641’de Abdullah İbn Amr r.a.’tan); Ebû Davud, Sünnet 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/102’de Muaviye (r.a.)’tan rivayet etmiştir.]

 

     Sünnet Konusunda Bir Bilgi-İlke:

     “Ebu Cafer el-Harrani: Yeryüzünde kurtuluşa erenler varsa bu kimseler, hadis talep edenler, öğrenenlerdir, dedi.”[2]

[1] İbnu’l-Mübârek el-Mevsilî, 8 Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisleri, Tercüme-Tahric-Düzenleme ve Açıklama: Hanifi Akın, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 61-62.

[2] Mahmud b. Mansur, Terk Edilmiş Sünnetler, Mütercim: İlyas Bulut, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 336. 

 

 

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun