Kaza ve Kadere Îman Nedir?


Kader, Cenâb-ı Hakk`ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak, iyi-kötü her şey`in oluş zamanını, yerini ve her türlü özelliklerini ezelden bilmesi, öylece takdir ve tesbit etmesidir. Kazâ ise, zamanı gelince ezelî ilmine ve takdîrine uygun olarak eşya ve olayları yaratmasıdır. Bu tariften anlaşıldığına göre, kader yüce Allah`ın ilim ve irâde sıfatının bir tecellisi, kaza da tekvîn sıfatının eseridir. Allah bütün kâinatı ve kâinat içinde bulunan canlı - cansız bütün varlıkları bir programa göre yaratmıştır. Allah kainatta meydana gelecek bütün hâdiseleri bildiği gibi, en ufak bir zerrenin ne gibi hareketler yapacağını dahi, en ince teferruatına kadar bilir. İlmi her şey`i kaplamıştır. Kâinatta görünen eşsiz nizam ve hârika düzen, onu, Allah`ın bilerek plânladığını, programladığını ve her şey`i o plân ve programa göre, zamanı gelince yaratmakta olduğunu gösterir. İşte Allah`ın kâinatı yaratmadan evvel ezelde çizdiği bu programa kader denir. Zamanı gelince bu programı tatbika koyması da kazâ`dır.Şu halde kazâ ve kadere îman; Allah`ın her şey`i bildiğine, ezelde programladığına, sonra da zamanı gelince eşya ve olayları o bilgi ve programa göre yaratmakta olduğuna tereddütsüz olarak îman etmektir.


Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun