Endosimbiyoz Teorisiyle ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir?Evrime delil teşkil eder mi?

Değerli Kardeşimiz

Endosimbiyoz’in kelime manası;  iç bünyede ortak yaşama demektir. Endosimbiyoz kurama göre, ökaryot hücre organellerinden mitokondri ve plastitler, prokaryot canlılardan köken almıştır. Yani, Darwinistlerin iddialarına göre, 1.5 milyar yıl önce bir bakteri endositozis ile hücrenin içerisine alınmış, ancak bu bakteri sindirime direnç göstermiş, dolayısıyla konakçı hücre içinde simbiyotik olarak yaşamasına devam etmiş ve içinde bulunduğu konakçıdan bağımsız olarak ikiye bölünmek suretiyle çoğalmıştır. Bu bakteri zamanla hücrenin mitokondrisi ve plastiti şeklinde iş görür hale gelmiştir. Bu ortaklıktan, günümüzde yaşayan tüm bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protozoanların geldiği iddia edilir.     Böyle bir iddianın hiçbir bilimsel tutarlılığı yoktur. Çünkü her şeyden önce, hücre içerisine giren bir yabancı cisim, lizozomlarda bulunan sindirim enzimleriyle derhal parçalanarak sindirilir. Şayet hücrede, dışarıdan gelecek yabancı cisimlere karşı savunma mekanizması ve bu savunmada iş görecek enzimler mevcut değilse, hayatiyetini devam ettiremez.

Bir diğer husus da, bir hücrenin hayatta kalabilmesi için bütün organellerinin tam olması gerekir. Yoksa hayatiyetleri devam etmez. Mitokondri gibi bir organı olmadan hücrelerin var olduğu iddiası, felsefi bir görüştür.

Özet olarak ifade etmek gerekirse, endosimbiyoz iddiası, hiçbir bilimsel bilgiye dayanmayan felsefi bir düşünce tarzıdır. İlk hücrenin meydana gelişiyle ilgili her hangi bir açıklama sunmamaktadır.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Okunma sayısı : 9
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun