ELBİSE

YENİ ELBİSE İLK OLARAK CUMA GÜNÜ GİYİLİR

 • ALLAH Rasulü (asm) yeni bir elbise aldığında, onu cuma günü giyerdi. (Ramuz el-Ehadis)

YENİ ELBİSE DUASI

 • Ebu Said eı-Hudri (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) eIbisesini yenilediği zaman o elbisenin ya sarık, ya gömlek, ya rida veya başka bir giysi olarak adını belirtir ve sonra şöyle derdi: "ALLAH'ım! Sana hamd olsun. Bunu bana Sen giydirdin. Bunun ve yapılış maksadının hayrını bana göster, bunun ve yapılış maksadının şerrinden Sana sığınırım!" (Vesai)

YENİ ELBİSE GİYİLİNCE YAPILASI GEREKENLER

 • ALLAH Rasulü (asm) yeni elbise giydiğinde ALLAH'a hamd eder, iki rekat namaz kılar ve eskisini de birine verirdi. (Ramuz el -Ehadis)

ZİYARETÇİ EN GÜZEL ELBİSE İLE KARŞILANIR 

 • ALLAH Rasulü'ne (asm) bir ziyaretçi topluluğu geldiğinde,  en güzel elbiselerini giyer ve ashabına da böyle yapmalarını söylerdi. (Ramuz el-Ehadis)

ELBİSENİN İYİ VE SAĞLAM OLMASINA DİKKAT EDİLİR

 • Ayakkabı satın aldığında sağlamını al, elbise satın aldığında da iyisini al. (Ramuz el-Ehadis)

ZENGİN KENDİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE GİYİNMELİDİR

 • Avf İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Bir gün Rasulullah (asm) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü: "Senin malın yok mu ki böyle giyiniyorsun?" dedi. Ben: "ALLAH bana deve, koyun, sığır, at her maldan verdi!" dedim. Bunun üzerine: "Öyleyse üzerinde görülmelidir." buyurdu. (Tirmizi)

ELBİSE SEÇİMİNDE LÜKS VE GÖSTERİŞTEN UZAK DURULMALIDIR

 • ALLAH Rasulü (asm) özellik yönünden bir elbise değil, hangi çeşit olursa giyiyordu. Nefis ve pahalısını aramıyor, kolayına geleni alıp giyiyordu. (Buhari)
 • Kim gücü yettiği halde tevazu maksadıyla ALLAH için lüks ve gösterişli elbiseyi giymeyi terk ederse, ALLAH kıyamet günü onu mahlukatın başları üstünde çağırır ve dilediği elbisesini giymekte onu serbest bırakır. (Tirmizi)
 • Bûreyde (ra) anlatıyor: "Biz Rasulullah'ın (asm) yanında idik. Kureyşten bir adam elbiselerinin içinde salınarak kibirli bir şekilde geldi. Hz. Peygamber'in (asm) huzurundan kalkınca, Rasulullah: "Ya Bureyde! Kıyamet günü ALLAH, buna bir sevap vermez." buyurdu." (Bezzar)
 • Kim şöhret elbisesi giyerse, ALLAH ona kıyamet günü bir zillet ve aşağılık elbisesi giydirir, sonra da içerisinde ateş  yakar, (ibn Mace)
 • Her kim gösteriş yapmak için ve insanların kendisine bakması için bir elbise giyinirse, onu çıkarıp atıncaya kadar ALLAH ona rahmet nazarıyla bakmaz. (Taberani)
 • Kim eteğini paçasını kibirle çekip yürürse, cehennemde de onunla yürür. (Ahmed b. Hanbel)

KADIN VE ERKEK BİRBİRİNİN ELBİSESİNİ GİYEMEZ 

 • Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti." (Ebu Davud)

 ELBİSELERİN RENKLERİ

 • Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. (Tirmizi)
 • Ebu Resme (ra) anlatıyor: "Rasulullah'ın (asm) üzerinde  iki yeşil elbise gördüm." (Ebu Davud)
 • Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne  sarıya boyanmışı, ne de eteğin ucuna, yakasına, yenine ipekli geçirilmiş gömleği giymem. (Ebu Davud)

ÇIPLAK DURMAK SAKINCALIDIR

 • Behz İbnu Hakim (ra ) anlatıyor: "Bir gün Rasulullah'a (asm) dedim ki: "Ey ALLAH'ın Rasulü (asm)! Hangi avretimizi örtelim?" O cevap verdi: "Zevcen ve kölen dışında herkese karşı avretini koru." Ben tekrar sordum: "Ey ALLAH'ın Rasulü (asm)! Ürkeklerin yanında olursa?" dedim. O: "Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!" dedi. "Kişi tek başına olursa?" dedim. “Kendisine karşı haya edilmeye ALLAH daha layıktır." dedi." (Ebu Davud)
 • İbnu Ebi Müleyke (ra) anlatıyor: "Hz. Aişe'ye (ra): "Kadın erkeğe mahsus ayakkabı giyer mi?" diye sorulmuştu. O: "Rasulullah (asm) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti." diye cevap verdi." (Ebu Davud)

ALTIN VE İPEK SADECE KADINLAR İÇİNDİR 

 • Ümmetimin erkeklerine, ipek elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı. (Tirmizi)

ELBİSEYİ ÇIKARTIRKEN DE BESMELE ÇEKMEK GEREKİR

 • İnsanın elbisesini çıkartırken "Besmele" çekmesi, cinlerin gözü ile Ademoğlunun avreti arasında perde olur. (Ramuz el-Ehadis)
 •   Şeytanlar sizin elbiselerinizden istifade ederler. Sizden biri elbisesini çıkarınca dürüp katlasın, tekrar giyinceye kadar... Zira şeytanlar besmele ile dürülmüş elbiseyi açamaz. (Ramuz el-Ehadis)

GİYİNİRKEN SAĞ, ÇIKARIRKEN SOL...

 • Biriniz ayakkabısını giydiğinde önce sağı giysin. Çıkardığında ise  önce  solu çıkarsın. (Buhari)
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun