YOLCULUK

YOLA ÇIKARKEN PERŞEMBEYİ TERCİH ETMEK GEREKİR 

 • Kâb İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm)  perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında çıktığı nadirdi." (Ebu Davud)

YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR

 • Kim bineğine (vasıtasına) binince ALLAH'ı gönlüne  alır, O'nu zikrederse, mutlaka yanına bir melek binerek ona  yoldaş olur. Kim de şiir (şarkı vs.) ve benzerini terennüm  ederek biner ve ALLAH'tan gafil olursa, mutlaka yanına bir şeytan biner. (Taberani)
 • Ali İbnu Rebia el-Esedi (ra) anlatıyor: "Hazret-i  Ali (ra)'yi gördüm. Kendisine bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyduğunda "Bismillah" dedi. Bineğine binince  de şöyle devam etti: "Bunu bizim emrimize âmâde kılan ALLAH'a hamdolsun. Yoksa biz bunu elbette hizmetimize yanaştıramazdık. Hepimiz elbette Rabbimize döneceğiz."(Zuhruf, 13-14) Sonra üç kere tekbir getirdi. Üç kere ALLAH'a hamdetti, sonra da şöyle dedi: "Senden başka ilah yoktur, Seni noksan  sıfatlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim." (Enbiya, 21/87).  Sonra da şöyle devam etti: "Günahlarımı bağışla. Çünkü  Senden başka günahları bağışlayan yoktur." (Nesai)
 • Abdullah İbnu Abbas (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) beni terkisine alarak devesine bindi. Yerleşince üç kere tekbir aldı, üç kere ALLAH'a hamd etti, üç defa ALLAH'ı tesbih,  bir defa da tehlil etti. (Sırasıyla:Allahuekber, Elhamdülillah,  Sübhanallah, La ilahe illallah). Sonra sevincini belirterek arkasına uzandı ve güldü. Daha sonra da bana dönerek:  “Kim bineğine biner, okuduğum şeyleri okursa, mutlaka ALLAH ona rahmet yüzüyle yönelir, ondan razı olur." buyurdu. (Ahmed b. Hanbel)
 • Abdullah İbnu Sercis (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) yolculuğa çıktığında şöyle derdi: "ALLAH'ım! Yolculukta Sen bize arkadaşsın, ailemizin işlerini düzene koyan Sensin. ALLAH'ım! Yolculuğumuzda bize arkadaş ol. Ailemizin işlerini düzene koy. ALLAH'ım! Yolculuğun zorluklarından, mazlumun âhından, ev halkı ile malıma kötü bakışlarla  bakılmasından Sana sığınırım!" (Nesai)
 • Kim bir yolculuğa niyetlenir de evinden çıktığı zaman: "Bismillah, Hasbiyallah, Tevekkeltü Alallah" derse, melekler der ki: "Bu sana yeterli oldu. Hidayete nail oldun ve korundun." Şeytan ise oradan uzaklaşır ve diğer bir şeytana şöyle der: "Hidayete nail olan, kifayete eren ve korunan bir kişiye sen ne yapabilirsin?" (Ramuz el-Ehadis)

GECE YOLCULUĞUNUN ÜSTÜNLÜĞÜ

 • Gecenin başında, akşam kalkıp yola gidiniz. Çünkü yer, geceleyin dürülür. (Nesai)
 • Yolculukta geceleri yürümenizi tavsiye ederim. Çünkü geceleri yollar dürülür, yani az zamanda uzun yol kat edersiniz. (Ebu Davud)

GÜNDÜZ ERKEN SAATLERDE YOLA ÇIKMAK

 • Sahr İbnu Vedâ'a el-Gamidi (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) şöyle dua ederdi: "ALLAH'ım! Ümmetime erkenciliği mübarek kıl." Nitekim Efendimiz (asm) bir yere bir askeri birlik göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkartırdı." (Ebu Davud)

BİR KİŞİ İMAM VE BAŞKAN OLUR

 • Bir yolculukta üç Müslüman buluşursa, ALLAH'ın Kitab'ını en iyi okuyan ve bilen, en küçükleri de olsa, onlara imamlık etsin. İmamlık edince onların başkanı da o olur.(Ramuz el-Ehadis)

BİNEĞİN SAHİBİ ÖNE OTURUR

 • Kays (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) ile birlikte benim bineğime biniyorduk. Rasulullah (asm) bana ön tarafı göstererek "Bin!" dedi. Ben istemedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Öne bin. Binek sahibinin öne binmesi daha uygundur." (Tirmizi)

VEDALAŞIRKEN YAPILACAK DUALAR 

 • Seni, kendisine emanet edilen şeyleri zayi etmeyen ALLAH'a emanet ediyorum. (Nesai)
 • Dininizi, emanetinizi ve işlerinizin akıbetini ALLAH'ın nuhafazasına bırakıyorum. (Ebu Davud)

TEPEYE ÇIKINCA VE DÜZE İNİNCE ALLAH'I ANMAK... 

 • Abdullah İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) bir tepeye tırmanırken yahut bir yokuş çıkarken üç kere tekbir getirir, sonra şöyle buyururdu: "ALLAH'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Biz geri dönenler, tövbe edenler, ibadet edenler, secde edenleriz. Rabb'imize hamd edenlerdeniz. ALLAH va'dinde durur. Kuluna zafer verdi. Yalnız başına, düşmanın birleşmiş ordularını hezimete uğrattı." (Nesai)
 • Cabir İbnu Abdullah (ra) anlatıyor: "Biz Rasulullah (asm) ile olduğumuz zaman seferlerde, yokuş çıkarken "Allahuekber" inişlerde ise "Sübhanallah" derdik. (Nesai)
 • Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Adamın biri, ‘Ya Rasulullah! Ben yolculuğa çıkmak istiyorum, bana tavsiyede bulun.’ dedi. Rasulullah (asm) buyurdu ki: "ALLAH korkusunu, her yüksek yere çıktığında tekbir getirmeni tavsiye ederim." Adam dönüp gidince, Rasulullah (asm) şöyle dua etti: "ALLAH'ım! Ona aldığı mesafeyi katla, yaklaştır ve yolculuğunu kolaylaştır!" (Nesai)

KONAK YERİ GÖRÜNÜNCE YAPILACAK DUA

 • ALLAH'ım! Sen, yedi göğün ve içindekilerin Rabb'isin. Yedi tabaka arzın ve gizliliklerinin Rabbi'sin. Şeytanların ve sapıttıklarının Rabbi'sin. Rüzgârların ve savurduklarının Rabbi'sin.  Biz senden bu yerin iyiliğini ve buranın insanlarının hayırlarını diliyor; onun kötülüğünden ve insanlarının kötülüğünden ve oradaki şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz! (Nesai)

BİR KONAKTA MOLA VERİNCE OKUNACAK DUA

 • Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez: ‘ALLAH'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden ALLAH'a sığınıyorum." (Müslim)

MOLA VERİLEN KONAKTA NAMAZ KILMAK

 • ALLAH Rasulü (asm) bir konağa indiğinde, iki rekat namaz kılmadan oradan ayrılmazdı. (Ramuz el-Ehadis)
 • ALLAH Rasulü (asm) bir konağa girdiğinde, öğleni kılmadan oradan geçmezdi. (Mola uzun ise ya da öğlenin vakti girmişse) (Ramuz el-Ehadis)

YOLCULUKTA GECE OLUNCA OKUNACAK DUA

 • Ey arz! Benim de senin de Rabbimiz ALLAH'tır. Senin de, sen de bulunanların da, sen de yaratılmış olanların da, senin üzerinde yürüyenlerin şerrinden de ALLAH'a sığınırım! Ârslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin, bu beldede ikamet eden insanların ve cinlerin, iblisin, iblis neslinin şerrinden de ALLAH'a sığınırım!" (Ebu Davud)

SABAH NAMAZI VAKTİ BİR SÜRE YAYAN YÜRÜMEK...

 • ALLAH Rasulü (asm) yolculukta iken, sabah namazını  kıldığında hayvanını yedeğe alarak biraz yürürdü. (Ramuz el-Ehadis)

BİNEĞİ DURDUĞUNDA 

 • Bineğin tökezlediği zaman, "Kahrolsun şeytan." deme. Çünkü bu söz karşısında o böbürlenir. Koskocaman  bir dev gibi olur ve,"Ben kendi gücümle yaptım." der. Onun yerine, "Bismillah" de, o bunun karşısında küçülür. Anında  sinek gibi oluverir. (Nesai)
 • İmran İbnu Husayn (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) bir yolculuktaydı. Ensardan bir kadın devesinin üzerinde giderken  yüksek sesle devesine lanet okudu. Bunu işiten ALLAH Rasulü (asm): "Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira  artık o lanetlenmiştir." buyurdu." (Müslim)

YOLDAKİ ENGELLER GİDERİLMELİ 

 • Ebu Berze(ra)anlatıyor:"Ey ALLAH'ın Rasulü! Bana faydalı olacak bir şey öğret.", dedim. Şu tavsiyede bulundu:  "Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır."  (Müslim)

YOLCULUĞU BİTİRMEDE ACELE ETMEK

 • Yolculuk azaptan bir parçadır. Her birinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna engel olur. Öyleyse işini bitiren, ailesine dönmekte acele etsin. (Buhari)

YOLCULUKTAN DÖNENLE KUCAKLAŞILIR

 • Enes İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Rasulullah'ın (asm) ashabı karşılaştıklarında musafaha (el sıkışma) yaparlar, yolculuktan  döndüklerinde de kucaklaşırlardı." (Taberani)

YOLCU MEMLEKETİNE DÖNÜNCE İLK İŞ OLARAK BİR MESCİDDE NAMAZ KILAR

 • Abdullah İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm)  bir yolculuktan dönünce önce mescide uğrardı. Orada iki rekat namaz kılar, ondan sonra evine dönerdi." (Ebu Davud)

 YOLCU AİLESİNE HEDİYE GETİRMELİDİR

 • Sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediye ile gelsin. Hiçbir şey bulamaz ise, mendiline bir taş veya bir tutam ot koysun. Bu, onların hoşlarına gider. (Ramuz el-Ehadis)

YOLCULUKTAN DÖNENİN YAPMASI GEREKEN DUA

 • Biz tövbe edenler, ibadet edenler, Rabb'imize hamdedenler olarak dönüyoruz. (Nesai)

YOLCULUKTAN DÖNEN EVİNE GECE ANSIZIN GİRMESİN

 • Uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimse, evine gece vakti ansızın gelmesin. (Buhaiı) (Ev halkının yolcuya karşılama hazırlığı yapabilmeleri için.)
 • Enes İbnu Malik (ra) anlatıyor: "Rasulullah (asm) yolculuktan döndüğü zaman evine gece girmezdi. Kuşluk vakti  veya akşamüstü gelirdi." (Buhari)
 • Bineğini ve yiyeceğini diğer yolcularla paylaş. Yanında fazla binek hayvanı olan, bineği olmayana versin. Fazla azığı olan olmayana versin! (Müslim)

FARKLI YOLLARDAN GİDİP DÖNMEK SEVAP  KAZANDIRIR

 • ALLAH Rasulü (asm) bayram namazına, hasta ziyaretine, hac, cihad cenaze namazı ve benzerlerine, fazla sevap kazanmak maksadıyla bir yoldan gidip başka bir yoldan dönerdi. (Riyazü's-Salihin)
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun