Dış Âlemden Çıkarılan Tabiî Deliller:

Allah`ın varlığına en büyük delil, şu muhteşem kâinat ve o kâinat içinde yaşayan varlıklar, cereyan eden işler ve olaylardır. Kâinat, âdeta bir kitab gibi, her cümlesi, her satırı, her kelimesi ve her harfiyle Allah`ın varlığını göstermekte; birliğini isbat etmektedir. Kâinatın Allah`ın varlığına olan bu şehadeti, şu cümlede vecîz bir şekilde ifade edilmiştir:  وَفِى كُلِّ شَىْءٍ لَهُ ايَةٌ تَدُّلُ عَلى اَنَّهُ وَاحِدٌ


 "Kâinatta atomlardan galaksilere kadar her bir varlıkta, Allah`ın varlığına ve birliğine delâlet eden nice âyetler, işaretler, şehadetler vardır." "Allah`a giden yollar, mahlûkatın nefesleri sayısıncadır" sözü de aynı mânayı ifade etmektedir. Kâinat kitabının ihtiva ettiği bu delilleri, başlıca 4 grupta toplayabiliriz: 1. Hudûs (sonradan vâr olma) delilleri: Bunlar kâinatta görülen varlıkların hal ve sıfatlarından çıkarılan delillerdir. 2. İmkân delilleri: Bunlar, âlemin yoktan vâr edilmesinden çıkarılan delillerdir. 3. Hareket delili: Maddede bulunan hareket özelliğinden çıkarılan delildir. 4. İbdâ ve gâye delili: Âlemdeki nizamdan ve her şey`in bir gâyeye göre yaratıldığı esasından çıkarılan delildir. Şimdi bunları kısaca görelim:

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun