Cuma vaktinde kadının alış veriş yapması caiz midir?

Cuma günü Cuma ezanı okunurken alış-verişin haram; ya da bazılarına göre mekruh olması "Cuma ezanı okunurken alış-verişi bırakın, Allah’ın zikrine koşun" (Cuma, 62/9) ayetinden kaynaklanmaktadır. Yani burada Allah’ın bir emri vardır ve bu emri yerine getirmek vâciptir. Alışverişi bırakmayan, vâcibi terk etmiş, yani haram işlemiş olur.

Ancak ayette geçen "alış verişi bırakın Cuma’ya koşun" umumi emrinden, çocuklar, deliler ve sakatlar gibi kadınlar da ittifakla istisna (tahsis) edilmiştir. Diğer bir ifade ile kadınlar cumaya gitmek zorunda değillerdir. Haramlığın illeti (sebebi) "koşma" (sa’y) vâcibinin terkedilmesi olduğuna, (bk. Bedâyi N/270; İbn Âbidin N/161; Zuhaylî N/264) bu ise kadınlara vacip olmadığına göre, cuma ezanı okunurken alışveriş yapmakta olan bir kadın, bu fiili ile vâcibi terk etmiş olmayacağından haram işlemiş olmaz. Çünkü dediğimiz gibi, o saatte alışveriş yapmanın haramlığının illeti (sebebi) sa’yi (acele etmeyi) terk etmiş olmaktır. Kadın ise alışveriş yapmakla böyle bir vacibi terk etmiş olmaz. Yani burada o illet bulunmaz. İlletin olmadığı yerde ise ma’lül de (ona bağlı hüküm de) bulunmaz. Netice olarak Cuma ezanı okunurken ve cuma namazı kılınırken kadının alışveriş yapması haram olmaz.

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun