Cevşen-ül Kebir 91-100. Ukdeler

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا كَاشِفُ ٭ يَا فَارِجُ ٭ يَا فَاتِحُ ٭ يَا نَاصِرُ ٭ يَا ضَامِنُ ٭ يَٓا اٰمِرُ ٭ يَا نَاه۪ى ٭ يَا رَجَا ٭ يَا مُرْتَجَا ٭ يَا عَظ۪يمَ الرَّجَا ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric, Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, Ey kullarına yardım eden Nâsır, Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin, Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir, Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî, Ey kullarının ümidi olan Recâ, Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ, Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür-Recâ,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا مُع۪ينَ الضُّعَفَٓاءِ ٭ يَا كَنْزَ الْفُقَرَٓاءِ ٭ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَٓاءِ ٭ يَا نَاصِرَ اْلاَوْلِيَٓاءِ ٭ يَا قَاهِرَ اْلاَعْدَٓاءِ ٭ يَا رَافِعَ السَّمَٓاءِ ٭ يَا كَاشِفَ الْبَلآَءِ ٭ يَٓا اَن۪يسَ اْلاَوْلِيَٓاءِ ٭ يَا حَب۪يبَ اْلاَتْقِيَٓاءِ ٭ يَٓا اِلٰهَ اْلاَغْنِيَٓاءِ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey zayıfların yardımcısı, Ey fakirlerin hazînesi, Ey gariplerin sahibi, Ey dostların yardımcısı, Ey düşmanların kahredicisi, Ey gökleri yükselten, Ey belâları kaldıran, Ey dostların can yoldaşı, Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi, Ey zenginlerin mabudu, 

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَٓا اَوَّلَ كُلِّ شَىْءٍ وَ اٰخِرَهُ ٭ يَٓا اِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ وَ صَانِعَهُ ٭ يَا رَازِقَ كُلِّ شَىْءٍ وَ خَالِقَهُ ٭ يَا فَاطِرَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مَل۪يكَهُ ٭ يَا قَابِضَ كُلِّ شَىْءٍ وَ بَاسِطَهُ ٭ يَا مُبْدِىَٔ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُع۪يدَهُ ٭ يَا مُسَبِّبَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُقَدِّرَهُ ٭ يَا مُرَبِّىَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُدَبِّرَهُ ٭ يَا مُكَوِّرَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُحَوِّلَهُ ٭ يَا مُحْيِىَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُم۪يتَهُ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey her şeyin evveli ve âhiri, Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı, Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı, Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı, Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden, Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir  eden, Ey her şeyi terbiye ve idâre eden, Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ey her şeyi dirilten ve öldüren,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ ٭ يَا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ ٭ يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ ٭ يَا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ٭ يَا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ ٭ يَا خَيْرَ مُج۪يبٍ وَ مُجَابٍ ٭ يَا خَيْرَ مُونِسٍ وَ اَن۪يسٍ ٭ يَا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَل۪يسٍ ٭ يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَ مَطْلُوبٍ ٭ يَا خَيْرَ حَب۪يبٍ وَ مَحْبُوبٍ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı, Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, Ey övülenlerin ve övenlerin en hayırlısı, Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı, Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı, Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı, Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُج۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطَاعَهُ حَب۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَحَبَّهُ قَر۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ اَرَادَهُ عَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كَر۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حِلْمِه۪ حَك۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حُكْمِه۪ عَظ۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عَظَمَتِه۪ رَح۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ٓى اِحْسَانِه۪ قَد۪يمٌ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey kendisini çağıranlara cevap veren, Ey kendisine itaat edenleri seven, Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ey hükmünde büyük olan, Ey azametinde merhametli olan, Ey ihsânında kadîm olan,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُسَبِّبُ ٭ يَا مُقَرِّبُ ٭ يَا مُعَقِّبُ ٭ يَا مُقَلِّبُ ٭ يَا مُقَدِّرُ ٭ يَا مُرَتِّبُ ٭ يَا مُرَغِّبُ ٭ يَا مُذَكِّرُ ٭ يَا مُكَوِّنُ ٭ يَا مُتَكَبِّرُ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib, Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib, Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir, Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib, Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, Ey mahlûkatı var eden Mükevvin, Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا مَنْ لاَ يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُلْه۪يهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُبْرِمُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحّ۪ينَ ٭ يَا مَنْ شَرَحَ بِاْلاِسْلاَمِ صُدُورَ الْمُؤْمِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ اَطَابَ بِذِكْرِه۪ قُلُوبَ الْمُخْبِت۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يَغ۪يبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُشْتَاق۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُر۪يد۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْعَالَم۪ينَ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan, Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden  oyalamayan, Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini  usandırmayan, Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten, Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden, Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan, Ey kendisini arzulayanların son arzusu, Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا مَنْ هُوَ عِلْمُهُ سَابِقٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ وَعْدُهُ صَادِقٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَمْرُهُ غَالِبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَضَٓاؤُهُ كَٓائِنٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ قُرْاٰنُهُ مَج۪يدٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ مُلْكُهُ قَد۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ فَضْلُهُ مُق۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَرْشُهُ عَظ۪يمٌ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey her şeyi var olmadan bilen, Ey vaadi doğru olan, Ey lütfü açık olan, Ey emri üstün ve galip olan, Ey kitabı sağlam olan, Ey kaza ve hükmü var olan, Ey Kur’ân’ı yüce olan, Ey saltanatı kadîm olan, Ey fazıl ve keremi dâim olan, Ey Arşı büyük olan,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

يَا رَبَّ اْلاَرْبَابِ ٭ يَا مُفَتِّحَ اْلاَبْوَابِ ٭ يَا مُسَبِّبَ اْلاَسْبَابِ ٭ يَا مُعْطِىَ الثَّوَابِ ٭ يَا مُلْهِمَ الصَّوَابِ ٭ يَا مُنْشِىَٔ السَّحَابِ ٭ يَا شَد۪يدَ الْعِقَابِ ٭ يَا سَر۪يعَ الْحِسَابِ ٭ يَا مَنْ لَهُ اْلاِيَابُ ٭ يَا غَفُورُ يَا تَوَّابُ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, Ey bütün kapıları açan, Ey sebepler tasarrufunda bulunan, Ey sevapları veren, Ey doğruları ilham eden, Ey bulutları yoktan yaratan, Ey azap ve ikabı şiddetli olan, Ey hesabı süratli gören, Ey dönüş kendisine olan, Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

 

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا رَبَّنَا ٭ يَا اِلٰهَنَا ٭ يَا سَيِّدَنَا ٭ يَا مَوْلٰينَا ٭ يَا نَاصِرَنَا ٭ يَا حَافِظَنَا ٭ يَا قَادِرَنَا ٭ يَا رَازِقَنَا ٭ يَا دَل۪يلَنَا ٭ يَا مُغ۪يثَنَا ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Rabbimiz, Ey İlâhımız, Ey Seyyidimiz, Ey Mevlâmız, Ey Yardımcımız, Ey Koruyucumuz, Ey Kâdirimiz, Ey Râzıkımız, Ey Delilimiz, Ey Medetkârımız

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun