Berat Kandili'ne özel bir namaz var mıdır? Bu gece hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

İmam Gazali, Berat Gecesi'nde yüz rekât (her rekatte Fatiha'dan sonra on İhlas sûresi okunur) namaz kılınması hakkında bir rivayete yer vermektedir. (İhya, 1/361)

Bazı hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicret'ten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğunu söyler. Bu nedenle Şafii mezhebine göre ise, bu hadis rivayeti mevzu olduğu için namaz sahih değildir ve sevabı da yoktur.

Ancak Aliyyulkari’ye göre, Şaban ayının on beşinci gecesinde kılınması rivayet edilen hadis, mevzu değil zayıftır. Onun için böyle bir namazı kılmaktan sevap alınabilir. Bu Hanefi mezhebine göredir. (bk. Acluni, Keşfu’l-Hafa, - el-mektebetu’l-Mısriye- 1420/2000, II/31, 507)

İmam Gazali gibi bir imamın bunun kılınmasına taraftar olması, en azından onun bu hadisi uydurma değil, zayıf gördüğünü ve “Salih amellerde zayıf hadislerle amel edilebileceğini” düşündüğünü göstermektedir.

Özetle, eskiden beri birçok takva sahibi insanların ve âlimlerinin bu namazları kılması, bunun kılınmasında bir sakıncanın olmadığını gösterir. Ancak, bu asırda insanların farzlarını kaza etmeleri, Kur’an okumaları ve istiğfar etmeleri, öyle sahih olmayan hadis rivayetleriyle uzunca nafile ibadetlerle uğraşmalarından çok daha hayırlı olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca bu geceyle ilgili Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; ifâ vereyim.' "

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berat Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar." (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. (bk. Şamil İ.A., Durak PUSMAZ)

İlave bilgi için tıklayınız:

- BERAT GECESİ

- Beraat Kandili.

- Kandilleri nasıl değerlendir meliyiz?

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun