Duanın kabul olduğu özel vakitler var mı?

Duanın kabul olduğu özel vakitler var mı?
Tarih: 28.04.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadis sahih mi?
​- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 “İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.” [Muvatta, Nidâ 7, (1, 70)]
- Ayrıca, duanın makbul olduğu başka vakitler var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis şöyledir:

"İki şey var ki, geri çevrilmezler -veya çok az geri çevrilirler-: Ezan esnasında yapılan dua ve (hak yolundaki savaşta) savaş kızıştığı zaman yapılan dua."(1)

Hadis sahihtir.(2)

Duaların her zaman kabul görme umudu varsa da bazı özel vakitlerde yapılacak duaların kabul görüp reddedilmeyeceğine ilişkin hadis-i şerifler vardır.

Ezan okunurken, ezanla kamet arasında ve kamet getirildiğinde yapılacak dualar da bu kabildendir. Bu konuda Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. Kamet getirildiğinde dua reddedilmez.”(3)

Hz. Peygamber (asm), “Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” buyurdu. Bunun üzerine sahabe, “Ey Allah’ın elçisi! Ne dua edelim?” diye sordular. Hz. Peygamber (asm), “Allah’tan dünya ve ahirette afiyet / sağlık dileyiniz.”(4) buyurdu.

Allah yolunda gazilerin saf bağlayıp düşman saflarına dala­rak savaşa başladıkları vakit; üçüncüsü de yağmur yağarken yapılan dua da makbuldür. Çünkü o an Allah'ın rahmetinin indiği andır.

Duayı makbul kılan savaş, Allah’ın adını yüceltmek ve onun rızasına kazanmak için yapılan savaştır. Bu da kâfirlere karşı bu niyetle yapılan savaştır. Ganimet, şeref, üstün gelmek gibi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olmayan maksatlarla yapılan savaşlar buraya girmez.(5)

Duanın Kabule Daha Yakın Olduğu Vakitler

Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Bununla birlikte mübarek yer ve zamanlarda yapılan duanın kabule daha yakın olduğu ifade edilmiştir:

Seher Vakti

Seher vakti yapılan dualarla ilgili iki ayet meali şöyledir:

“Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi.”(6)

"Allah’ın rızası ve cennet nimetleri; sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip yalvaranlarındır."(7)

Hadisler:

“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua makbuldür.”(8)

"Allah Tebareke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına iner ve şöyle buyurur: 'Mülkün sahibi benim! Kim ki bana dua ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım.' Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece devam eder."(9)

Gece Vaktinde

“Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah’tan dünya ve ahirete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir.” (10)

Ezan ile Kamet Arasında

“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.”(11)

Namaz Kıldıktan Sonra

“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua makbuldür.” (12)

Secde Sırasında

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”(13)

Ancak namaz kılarken yapılan secdelerde dünyevi sözlerle istekte bulunmak doğru olmaz. Yapacağımız özel dualar için nafile kabilinden secdeye varıp üç kere “sübhanerabbiyelala” dedikten sonra istenen özel dualar yapılmalıdır.

İftar Ederken

“Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez.”(14)

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.”(15)

Ramazan Ayında

“Ramazan'ın ilk gecesinde cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen karşılansın.”(16)

Yolculuk Sırasında

“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası.”(17)

Cuma Günü

"Cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki, Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah'tan bir şey dilerse, muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir."(18)

Mübarek Gün ve Gecelerde

"... Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır. ...”(19)

“En hayırlı dua arefe günü yapılan duadır.”(20)

“Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) gelince gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenabı Allah o gece Güneş'in batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim.' Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”(21)

İlave bilgi için tıklayınız:

Duadaki ince sır nedir? Her dua kabul olur mu?

Duaların kabul olması için nasıl yapmak gerekir?

Dua ederken neler istenir, nelere dikkat edilir?

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Kaynaklar:

1) Muvatta, Nida 7/1, 70; Ebu Davud, Cihad 41/2540; Darimi, Salat 9.
2) bk. Nevevi, Netaicü’l-efkar, s. 367.
3) İbn Ebi Şeybe, Musannef, 10/32.
4) Tirmizî, Daavat, 145.
5) İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 6/523-524.
6) Zariyat, 51/18.
7) Al-i İmran, 3/17.
8) Tirmizî, Daavât 79.
9) Tirmizî, Namaz 326.
10) Müslim, Müsâfirîn 166, 167.
11) Ebû Dâvûd, Salât 35.
12) Tirmizî, Daavat 79.
13) Müslim, Salat 215.
14) Tirmizi, Daavat-129.
15) İbn Mace, Sıyam 48.
16) Müsned, 4/22.
17) Ebu Davud, Vitr 29.
18) bk. Buhârî, Cum'a 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cum'a 13-15.
19) Muvatta, Hacc 246.
20) Tirmizi, Dua 8.
21) İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm 38.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun