ANADOLU`NUN BİR ÇOK YERLERİNDE CUMA GECELERİ YATSI NAMAZINI MÜTEAKİB CAMİDE NİKAH TAZELEME ADETİ VARDIR. BUNUN İSLAM`DA YERİ VAR MIDIR?

Anadolu`nun bir çok yerinde yapılan nikah tazeleme merasiminde getirilen tevbe ve istiğfar iyi bir şey sayılır. Fakat nikah tazeleme meselesi iki yönden şer`an uygun düşmez:

1- Nikah tazeleme bir nikah kıyılması olduğuna göre kocanın bizzat veya vekil ile kıyılmasında bulunması gerektiği gibi hanımın da bulunması gerekir. Koca hanımın vekaletini alırsa yine kafi gelir. Halbuki nikah tazelenmesinde bulunan cemaatın kahir ekseriyeti, hanımın vekaletini almadan nikah tazelemesini yapıyor.

2- Nikahın kıyılmasında akd siğasını işitecek iki şahidin bulunması gerektiği halde camide yapılan nikah tazelemesinde herkes imamı ta`kip edip sözünü söylemekle meşgul olduğundan hiç kimse başkasının sözünü işitmez ve böylece şer`i nikah yapılmamış olur.


Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun