Kafirler neden hasta olur?

Tarih: 21.07.2014 - 02:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müminler hasta olunca ya günahlarına kefaret olur ya da dereceleri yükselir. Peki kafirler neden hasta olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde halinde özetlemekte fayda vardır:

a) İster mümin ister kafir olsun, başına ne gelirse günahlarının affına sebep olacaktır. Bela, musibet, hastalık, sıkıntı gibi şeyler insanların günahlarının hafiflemesine sebep olmaktadır.

Bir mümin bu dünyada günahkar olarak yaşar, fakat başına gelen musibetler onun günahlarının azalmasına sebep olacaktır. 

Aynen bunun gibi, Allah adili mutlak olduğu için kafir kullarının başına gelen musibetler de cehennemdeki azaplarının azalmasına sebep saymaktadır. Aynı günahı işleyen ve kafir olan iki kişiden biri musibete uğrasa diğeri uğramasa, musibete uğrayanın azabı diğerine göre hafifleyecektir.

Kafir cehennemde sonsuza dek kalacağı için cennete giremeyecek, bu dünyada çektiği sıkıntı ve azaplardan dolayı cehennemdeki azabının şiddeti hafifleyecektir.

b) Hastalıklar, genellikle Allah’ın evrende cari olan kanunlarına aykırı hareket etmekten kaynaklanır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle:

“Ekser hastalıklar sû'-i istimalâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor.” (Lem'alar, s. 217)

Bu konuda mümin veya kâfir fark etmez.

c) Dünya bir imtihan meydanıdır. Bu imtihanda herkesin bir şekilde imtihana tabi tutulması imtihanın gizlilik sırrının bir gereğidir. Eğer örneğin bulaşıcı bir hastalık geldiği zaman, sadece kâfirler veya sadece müminler ondan etkilense bu imtihan sırrı bozulur. Demek ki kâfirlerin de müminler gibi hasta olmaları, musibetlere maruz kalmaları imtihanın gereğidir.

d) Hastalıklar yalnız karşılığında mükâfat olduğu için verilmiyor. Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli etmesinin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Çünkü;

 “Cenab-ı Hak, insana giydirdiği vücud libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücud libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder; muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor.” (Lem'alar, s. 9)

Bu modellik görevinde herkesin görev alması icap eder.

e) Dünya insana güldüğü nispette insan şımarıklığa doğru yelken açar. Buna mukabil dünya insana somurtkan çehresini gördüğü nispette de insanı imtihan konusu olan iman ve kulluk konusunda düşünmeye sevkeder. Âdil bir imtihan için Allah herkese ara sıra dünyanın bu somurtkan yüzünü gösteriyor ki, ibret alınsın. Bu açıdan bakıldığı zaman hastalık ve musibetler kâfirler için de hak ve hakikat kapısını açan bir anahtar hükmündedir. 

f) Hastalıkların önemli bir hikmeti ise, Allah’ın harika bir sanatı olan insanın anatomisinin yakından tanıtmaktır. Eğer hastalıklar olmasaydı bugünkü harika tıbbi gelişmeler ortaya çıkmaz ve insanın bu harika sanat eseri olan anatomisi, ruhi yapısı, psikolojik durumu tam olarak anlaşılmazdı. 

Bütün bu açıklamalar ışığında konuya bakıldığı zaman, hastalıkların ve musibetlerin veriliş gayesi sadece günahlara kefaret olmadığı görülür. Bu hastalıklara karşılık verilen mükâfat ve ücret hastalığın var olmasının asıl  nedeni değil, ona terettüp eden ilahi bir ikramdır. Hikmeti ise, yukarıda belirtilen hususlar gibi unsurlardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun