Kadınların doğum sancısı çekmesi Hz. Havva yasak ağaçtan yediği için ilahi bir ceza mı?

Tarih: 09.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Öyleyse neden her doğum yapan kadının bütün günahları affedildiği söyleniyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı tefsirlerde, Hz. Havva'ya ve yılana verilen ceza hakkında epeyce detaylı bilgi vardır. Bu hikayelere göre, “yılan, el ve ayakları kesilerek cezalandırılmış, Hz. Havva ise, ağacı kanattığı için aybaşı hali ve gebelik zorluğu ile doğum sancısına ve bundan ötürü çığlık atma cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca Hz. Havva’nın kızları da aynı cezaya çarptırılmışlardır.” (bk. Taberî, İbn Kesir, İbn Âdil, el-Lubab, Bakara, 2/36; Araf 7/19-22. ayetlerin; tefsiri) Fakat bu bilgileri doğru kabul etmek için elimizde delil yoktur.

Bu konuda ne bir ayet ne de sahih bir hadis söz konusu değildir. Bu sebeple, Kur’an’ın ifadesine uygun olmayan haberlere itibar etmemek gerekir. (bk. Taberî, Bakara, 36. ayetin tefsiri)

Öyle görülüyor ki bunlar bütünüyle Yahudi ve Hristiyanlardan aktarılmıştır. Çünkü, Hz. Havva ve yılana verildiği söylenen cezaya ait rivayetler tetkik edildiğinde bunların İslâmî esaslarla, akıl ve iz'anla bağdaşmadıklarını görürüz. Hz. Havva böyle bir hataya düşmüşse bunun, sayıları milyarlara varan kızları ve torunlarına teşmilini akıl nasıl kabul eder? Bir kişinin işlediği günahın cezası nasıl olur da bunca insana çektirilir? Keza yılanın durumu da böyledir. Bütün bu haberler kuvvetli ihtimalle israiliyattır. (bk. Taberî,  İbn Kesir, Bakara, 2/36. ayetin tefsiri)

Nitekim, Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Havva ile yılanın cezasını anlatan pasajlar vardır:

“RAB Tanrı kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim." diye karşılık verdi. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın." dedi, "Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın." RAB Tanrı kadına; "Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim." dedi, "Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek." (Tekvin/3/13-16).

Doğum sancısından dolayı kadının çektiği sıkıntılar günahlarına keffaret olur. Ancak bütün günahları mutlaka affolunur diyemeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun