Kadın eşinin kendisine verdiği parayı (helal şeylere) dilediği gibi harcayabilir mi?

Tarih: 19.03.2007 - 13:58 | Güncelleme:

Soru Detayı
İkinci evliliğini yapmış bir bayanın, eşinden habersiz ona verdiği haşlıkları biriktirip ilk evliliğiden olan mağdur durumdaki çocuklarına vermesinde bir sakınca var mıdır? Bu haram olur mu eşinin haberi olmadığı için?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir kimse hanımına harçlık olarak bir miktar para vermişse, artık o para o hanıma ait demektir; istediği şekilde kullanabilir. Ancak evin bir ihtiyacını alması için vermiş de hanım da o parayı kısarak artırmışsa, bu doğru olmaz. Fakat kendisine harçlık olarak verileni elbette istediği gibi harcar.

Evin reisi çoluk çocuğunun nafakasını tam vermiyorsa, onların zaruri ihtiyaçları için harcamak uygun olabilir. Nitekim Ebû Süfyân'ın (Ö. 31/651) karısı Hind, Hz. Peygamber (asm)'e, kocasının malından kendisi ve çocukları için habersiz olarak alıp alamayacağını sormuş, Rasûlullah (asm) O'na şöyle cevap vermiştir:

"Ma'rûf üzere sana ve çocuğuna yetecek kadar al!.." (Buhârî, Büyû', 95; Nesâî, Kadâ, 31; İbn Mâce, Ticârat, 65; Dârimî, Nikâh, 54).

Bu açıklamaya göre ihtiyaç olduğu halde kocası vermiyorsa, kadın kendisinin ve çocuklarının yaşamı için gerekli şeylere, eşinden habersiz harcaması haram olmaz. Ancak gerekli gereksiz her şeye harcayamaz.

Ayrıca kocası isteklerini helal dairede karşılıyorsa ve habersiz harcanmasına karşıysa kadının buna uyması gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadın kocasından habersiz annesine para yardımı yapabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun